Предимства

  • Сензор за ниво
  • Монтаж без необходимост от сваляне на поплавъците
  • До 5 поплавъка
  • До 5 нива на превключване
  • 135 °C максимална работна температура
  • Различни видове поплавъци и разглобяеми куплунги
  • Опция за вертикална настройка
  • Опция за измерване на температура

Описание

Сондата за ниво LCSFK работи на базата на превключване на рийд-контакти от магнитни поплавъци, движещи се по протежението на носеща защитна тръба. Поплавъците могат да бъдат неръждаеми или пластмасови и да имат размери и плътност, позволяващи употреба в течности със специфично тегло до 0,45 g/cm3, температура до 135 °C и налягане до 50 bar. В една сонда могат да се монтират до 5 контакта, които могат директно да превключват най-различни товари. Електрическото свързване се осъществява чрез удобен разглобяем DIN куплунг, а по заявка се изпълняват различни конструкции за механично присъединяване, както и опция за вертикална настройка.

LCSFK сензор за ниво

Ниво

Модел LCSFC с неръждаеми поплавъци
Спецификации
Вид на поплавъкаS0 / S1 / S7 / S10 S2 S3/S4S11S5 S6 S8 / S9 S20
Специфично тегло [g/cm3] > 0.80 (1)> 0.70 > 0.65/> 0.55 > 0.45> 0.55 > 0.50> 0.50 /> 0.45> 0.75
Брой поплавъци1…31…31…41…41…51…51…51…3
Диаметър на тръбата8 mm10 mm14 mm14 mm16/18 mm16/18 mm18/25 mm8 mm
Функция на контакта (2)НО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници46666664
Макс. брой контакти
с общ извод
35252525252523
Макс. отделни контакти2132323232323221
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W;’4′: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс. 30 W
Температурен сензор/ термостатвграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите на другата страница) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)100…1000 mm100…2000mm200…3000mm80…4000mm300…4000mm300…5000mm300…5000mm100…1000mm
Допустима дистанция (‘A’)мин.22/25/25/29mmмин. 34 mmмин. 40/39 mmмин. 37 mmмин. 50 mmмин. 70 mmмин. 65/90 mmмин. 36 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин.25/30/30/34mmмин. 40 mmмин. 57/54 mmмин. 60 mmмин. 75 mmмин. 110 mmмин.102/152mmмин. 42 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин.45/50/50/58mmмин. 68 mmмин. 82/78 mmмин. 75 mmмин. 100 mmмин. 136 mmмин.126/157mmмин. 72 mm
Температура на средата-20…135 °C
Температура на въздуха-20…75 °C
Макс. работно налягане8 / 10 / 30 / 50 bar30 bar12/30 bar15 bar30 bar10 bar30 bar30 bar
Присъединяванемин. 1″ (M33)мин. 1½”мин. 2″мин. 2″мин. 3″
или фланец
мин. 3″
или фланец
фланецмин. ¾” (M27)
Електрическо свързванедо 4 клеми (контактни извода): с разглобяем куплунг DIN 43650 с 4 пера (3+PE) или разглобяем куплунг M12;
до 6 клеми (контактни извода): с разглобяем куплунг DIN 43651 със 7 пера (6+PE)
Работни частинеръждаема стомана
ЗащитаIP65
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm
Модел LCSFC с пластмасови поплавъци
Спецификации
Тип на поплавъкаP0N1P1P10P2P3P4
Материал на поплавъкаPPNBRPPPPPPPPPVDF
Специфично тегло [g/cm3] > 0,73> 0,60> 0,60> 0,72> 0,60> 0.50> 0,70
Брой поплавъци11…31…31…31…41…51…5
Външен диаметър на тръбата6 mm8 mm8 mm10 mm12 mm16 mm16 mm
Функция на контакта (1)НО,НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници в кабела2446666
Макс. брой контакти
с общ извод
3352525252
Макс. брой разделени контакти1212132323232
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс.10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс.0.5 A, макс.10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W ; ‘4’: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс.30 W
Температурен сензор/термостатвграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите по-долу) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)50…500 mm100…1000 mm100…1000 mm50…2000 mm100…2000 mm200…4000 mm200…4000 mm
Допустима дистанция (‘A’)мин. 18 mmмин. 23 mmмин. 21 mmмин. 15 mmмин. 37 mmмин. 47 mmмин. 47 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин. 20 mmмин. 27 mmмин. 24 mmмин. 17 mmмин. 52 mmмин. 62 mmмин. 62 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин. 45 mmмин. 42 mmмин. 30 mmмин. 76 mmмин. 86 mmмин. 86 mm
Температура на средата-20…80 °C-20…100 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C
Температура на въздуха-20…75 °C
Макс. работно налягане5 bar0 bar5 bar5 bar3 bar3 bar2 bar
Присъединяванемин. ¾” (M24)мин. ½” (M20)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33)мин. 1 ¼”мин. 1 ¼”
Електрическо свързванедо 4 клеми (контактни извода): с разглобяем куплунг DIN 43650 с 4 пера (3+PE) или разглобяем куплунг M12;
до 6 клеми (контактни извода): с разглобяем куплунг DIN 43651 със 7 пера (6+PE)
Работни частинеръждаема стомана (освен поплавъците)
ЗащитаIP65
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm

(1) > 0.70 g/cm3 при поплавък тип ‘S1’
(2) Могат да се поръчат различни видове контакти.
(3) Могат да се поръчат различни видове контакти.