Полезно

Системи с променящо се във времето задание (програма)
Типично приложение

Системи с променящо се във времето задание (програма)

В много технологични процеси (например: сушене, стерилизация, изпичане на керамика, термична обработка на метали, багрене и др.) се изисква водене на основния технологичен параметър (най-често

Прочетете още »
Управление на сложни процеси с каскадна схема
Типично приложение

Управление на сложни процеси с каскадна схема

Този вид система за управление изисква два сензора. Основният сензор измерва основния технологичен параметър, който трябва да се регулира. Допълнителният сензор измерва някой параметър, който

Прочетете още »
Управление на процес с мотор-вентил
Типично приложение

Управление на процес с мотор-вентил

Контролерът измерва температурата на пастьоризираното мляко на изхода на пластинчатия топлообменник и регулира мощността на топлообменника чрез регулиране разхода на пара. За целта контролерът е

Прочетете още »
Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с двупосочно действие
Типично приложение

Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с двупосочно действие

Контролерът измерва киселинността (рН) на разтвора и отваря вентилите за добавка на киселина или основа при нужда. За целта контролерът е оборудван с два управляващи

Прочетете още »
Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с еднопосочно действие
Типично приложение

Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с еднопосочно действие

Когато променливата характеризираща процеса (температура, налягане, влажност или друга) трябва да се поддържа постоянна в точно определени граници е необходимо да се изгради система за

Прочетете още »