Сервиз

Нашият сервиз предлага:

  • Гаранционен и извънгаранционен ремонт на уреди произведени от Комеко
  • Консултации за работата с уредите
  • Миграция към нови технологии
  • Хардуерни и софтуерни актуализации
  • Комплексни функционални тестове
  • Повторно калибриране

Свържете се за консултация