Инженеринг

При въпроси, свързани с комплексни решения в автоматиката, не се колебайте да се свържeте с нашия висококвалифициран екип от професионалисти, който предлага и извършва услуги свързани с:

  • Изграждане на управляващи системи с контролно измервателна апаратура
  • Въвеждане в експлоатация, настройка и конфигурация на КИП и А, поддръжка
  • Обучение

Свържете се за консултация