Бисквитки

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на Комеко АД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на Комеко АД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на Комеко АД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на Комеко АД.

Интернет страницата на Комеко АД може да използва както бисквитки на Комеко АД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на Комеко АД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Комеко АД (First Party Cookies) за следните цели:

Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)
Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)
За Комеко АД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на Комеко АД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

Функционални бисквитки (Functionality Cookies)
Функционалните бисквитки позволяват на Комеко АД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на Комеко АД изтичат и се изтриват автоматично след 1 (един) месец, с изключение на следните бисквитки:

  • бисквитки от cookie лентата, които могат да се съхраняват до 3 години;
  • бисквитки за целите на Google Analytics, които могат да се съхраняват до 2 години съгласно функционалностите, правилата и политиките на Google Analytics.

С влизането на сайта на Комеко АД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на Комеко АД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на Комеко АД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

Комеко АД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.