Лаборатория за калибриране

Акредитирана лаборатория за калибриране Комеко е създадена през 2005г. и притежава сертификат БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Лабораторията извършва услуги по калибриране както на уреди Комеко, така и на други производители. С нашият висококвалифициран персонал, в комбинация с високоточните и прецизни еталони, гарантираме качествена и бърза услуга.

В лабораторията могат да бъдат калибрирани следните физични групи величини:

Неелектрични величини
  • Температура
  • Влажност
  • Налягане
Електрически величини
  • Ток
  • Напрежение
  • Съпротивление
  • Честота

Обхват на акредитацията

Температура
  стъклено-течностни термометри: -20...400 °С


  съпротивителни термометри: -20...1000 °С


  радиационни (инфрачервени) термометри: -20...1000 °С


  контактни термометри за повърхностна температура: -20...1000 °С


  резисторни преобразуватели на температура: -20...1000 °С


  термоелектрически преобразуватели: -20...1000 °С


  вторични преобразуватели и калибратори на температура: -200...2500 °С
Click Here
Влажност
  влагомери: 0.5...98%


  преобразуватели и генератори на влажност: 0.5...98%


  вторични преобразуватели и калибратори на влажност: 0...100%
Click Here
Налягане
  манометри: -0.98...400 bar


  вакуумметри: -0.98...400 bar


  преобразуватели на налягане: -0.98...400 bar


  барометри: -0.02...1.30 bar
Click Here
Ток / Напрежение / Съпротивление / Честота
  вторични преобразуватели и калибратори на напрежение DC: 0.0 mV...1000 V


  вторични преобразуватели и калибратори на напрежение AC: 10 mV...1000 V


  вторични преобразуватели и калибратори на ток DC: 10 μA...2000 mA


  вторични преобразуватели и калибратори на ток AC: 2 mA...2000 mA


  вторични преобразуватели и калибратори на съпротивление: 0.001 Ω...1 GΩ


  генератори на честота и честотомери: 0.01 Hz...50 MHz
Click Here
Previous slide
Next slide

Свържете се за консултация

Лаборатория за калибриране