Системи с променящо се във времето задание (програма)

Системи с променящо се във времето задание (програма)

В много технологични процеси (например: сушене, стерилизация, изпичане на керамика, термична обработка на метали, багрене и др.) се изисква водене на основния технологичен параметър (най-често температура) по предварително зададена програма във времето. Това се постига с използването на специални контролери с профилно задание (напр. RT1800). Възможно е въвеждането на няколко различни програми, всяка от които представлява график на заданието във времето, състоящ се от определен брой точки, всяка от които се характеризира със стойност на заданието и продължителност на периода от/до предишната точка. Контролерът се стреми (според физическите възможности на системата) да поддържа контролирания параметър във времето според предварително въведената избрана програма и закона за регулиране. Препоръчва се употребата на външно електронно (SSR) реле, когато ще се управляват мощни нагреватели.

Продукти от системата:
Сподели статията:

Свързани статии