Управление на влажността при сушене

Управление на влажността при сушене

В показаната система е използван психрометричния метод за измерване на относителната влажност в сушилната камера. Специалният контролер с 2 входа – за “сухия” и за “мокрия” термометър е снабден с 2 релейни управляващи изхода, единия от които намалява влажността в камерата като включва вентилатор за изхвърляне на влажния въздух, а другия увеличава влажността в камерата като включва магнет-вентил за подаване на пара или гореща вода. Използва се ON/OFF закон за управление с програмируем импулсен режим ON, т.е. при включване на изпълнителния механизъм (вентилатор или вентил) може да се задават времената на периодично включване и изключване като по този начин влагата се подава или отнема на порции.

Продукти от системата:
Сподели статията:

Свързани статии