Управление на сложни процеси с каскадна схема

Управление на сложни процеси с каскадна схема

Този вид система за управление изисква два сензора. Основният сензор измерва основния технологичен параметър, който трябва да се регулира. Допълнителният сензор измерва някой параметър, който пряко влияе на основния, но също така самият той се влияе бързо и чувствително при промяна на управляващото въздействие. Такива системи се наричат “каскадни” и са приложими в два случая. Системи, при които управляващото въздействие, след едно относително голямо закъснение, причинява неприемливо изменение на изходната величина. Такива системи се наричат “тромави” и всеки опит да се постигне приемлива бързина на реакцията като се използва обикновен еднокръгов контролер води до големи колебания на контролираната величина. Системи, при които смущенията променят изчисленото управляващо въздействие. Пример за подобна система е използването на вентил за управление разхода на наситената пара с цел да се регулира температурата в топлообменник. Определеното положение на изпълнителния механизъм (вентил) не гарантира точно определено налягане на парата след вентила (респективно – температура), тъй като налягането на парата преди вентила може да се променя в големи граници. Такава е и системата, показана на картинката по-горе. При нея налягането на парата, постъпваща в топлообменника се поддържа от отделен управляващ контур. Зададената стойност за този контур (налягането на парата) се формира като управляващо въздействие от външния контур, обхващащ топлообменника като цяло и контролиращ изходната температура на млякото. Така всяка промяна на налягането на парата, дължащо се на смущения в захранващата парна линия ще бъде открита рано и коригирана своевременно от вътрешния контур преди да окаже влияние върху температурата на млякото, която е крайния параметър за регулиране. В този случай могат да се използват или 2 каскадно свързани контролера или контролер с 2 входа и съответната каскадна вътрешна структура. Контролерът от външния контур трябва да бъде ПИ или ПИД, докато този от вътрешния може да бъде дори ON/OFF.

Продукти от системата:
Сподели статията:

Свързани статии