Управление на процес с мотор-вентил

Управление на процес с мотор-вентил

Контролерът измерва температурата на пастьоризираното мляко на изхода на пластинчатия топлообменник и регулира мощността на топлообменника чрез регулиране разхода на пара. За целта контролерът е оборудван с 2 управляващи релета, с чиято помощ се отваря или затваря мотор-вентил. Ако контролираната температура се отклони от зададената, контролерът отваря или затваря на стъпки мотор-вентила до връщане на температурата в желаните граници. В този случай нито един от релейните изходи не е активиран и мотор-вентилът не се движи. Използват се следните закони за управление: ПД или ПИД за мотор-вентил (стъпков ПИД).

Продукти от системата:
Сподели статията:

Свързани статии