Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с еднопосочно действие

Управление на процес с ON/OFF изпълнителен механизъм с еднопосочно действие

Когато променливата характеризираща процеса (температура, налягане, влажност или друга) трябва да се поддържа постоянна в точно определени граници е необходимо да се изгради система за регулиране. В системата, показана на картинката, регулаторът (контролерът) измерва температурата на водата посредством температурен датчик и управлява изпълнителен механизъм – електрически нагревател. Нагревателят се включва и изключва, за да се приложи точната част от пълната му мощност необходима за поддържане на водната температура. Когато се промени потока на студена вода, температурата на водата в съда се отклонява от желаната стойност и контролерът пренастройва мощността на нагревателя така, че да възстанови температурата до желаната. В тази типова система може да се използва двупозиционен, П, ПИ или ПИД контролер.

Продукти от системата:
Сподели статията:

Свързани статии