Предимства

  • 2 независими канала в един уред
  • 2 DIN корпуса – хоризонтален и вертикален
  • Контролер с универсален вход за 4 RTD, 4 ТД и 3 линейни сигнала
  • Двупозиционно управление с импулсен режим
  • Варианти за контрол на RH, pH и Δt
  • Възможност за сериен интерфейс RS485

Описание

RT180 предлага изключително удобно и рентабилно решение за реализация на двукръгови системи за управление в 1 обект или 2 близки обекта. Универсалните програмируеми входове създават удобство при промяна на сензора и дават възможност да се осъществяват най-разнообразни комбинации от входове и технологични величини за регулиране. С помощта на RT180 може лесно да се измерва и регулира температурна разлика (вариант ‘D’), рН и температура (вариант ‘P’), относителна влажност по метода на “сухия” и “мокрия” термометър (вариант ‘R’) и в случаи, когато с 1 уред се измерват и контролират 2 параметъра на процеса. Всичко това прави RT180 широко приложим за индустриални и лабораторни цели.

RT180 контролер

ТемператураВлажностpH / ORP / ПроводимостТок / Напрежение / Съпротивление

Вход (по 1 на канал, програмируем)
Pt100 (w=1.385); 3-пров.-19,9(99)…99,9(500) °C
Pt50 (w=1.385); 3-пров.-99…500 °C
Cu100; 3-пров.-9,9(50)…99,9(200) °C
Cu50; 3-пров.-99…200 °C
Друг съпротивителен (1)мин. -99…макс. 500 °C
Термодвойка “J”мин. 0…макс. 900 °C
Термодвойка “K”мин. 0…макс. 999 °C
Термодвойка “L”мин. 0…макс. 600 °C
Термодвойка “L-ГОСТ”мин. 0…макс. 600 °C
Друг термодвойков (1)мин. 0…макс. 999 °C
Линеен напреженов 0…50 mV-99…999, програмира се (2)
Линеен токов 0(4)…20 mA-99…999, програмира се (2)
Друг линеен 0…50 mV/mA (опция) (1)-99…999, програмира се (2)
Избор на типа на входапрограмира се
pH +2000…-2000 mV (3)0…14 pH
Корекция на показаниятачрез клавиатурата
Изход (по 1 на канал)
Реле електромеханично 5A/250V с НО/НЗ контакт
Реле електронно (SSR) (4) 1A/250VAC
МОП ключ (4) 0,1A/60V, оптично изолиран
Изход за външно SSR 5…24 V, 30 mA
Закон за управлениеON/OFF, импулсен
Задание за регулиране програмират се
Сериен интерфейс (4)
Вид на интерфейсаRS485, изолиран
Протоколбезплатен ASCII или ASCII за “PolyMonitor”
Точност
Основна грешка 0,3% от обхвата
Температурен дрейф 0,01% от обхвата за 1 °C
Калибровкаавтоматична софтуерна
Ръчна калибровкачрез клавиатурата
Корекция на “студения” крайавтоматична софтуерна
Компенсация на RTD линиятаавтоматична софтуерна
Захранване
Мрежово захранване (4)230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване (2)90…250 V
Изолирано нисковолтово 12…24 V или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово 12…24 V
Консумирана мощностмакс. 3 VA
Индикация и настройка
Цифров дисплей 2 x 3 разряда LED
Светодиоди 2 LED за релейните изходи
Клавиатура4 мембранни бутона
Работни условия
Околна температура -10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH

 

КонструкцияHV
Лицеви размери [mm]96×4848×96
Монтажна панелна панел
Монтажен отвор [mm]90×4242×90
Монтажна дълбочина [mm]9898
Височина на цифрите [mm]910
Максимално тегло [g]300300
Защита, лице/клемиIP54 / IP20IP54 / IP20
Повишено лицево IP (опция)IP65IP65
Материал на корпусапластмасапластмаса
Свързванес разглобяеми клемис разглобяеми клеми

(1) На мястото на един от стандартните типове входове
(2) Осигурява захранване 24 VDC (само при изолирано захранване на уреда)
(3) Вход за pH е възможен САМО за първи канал. Вторият канал е за термокорекция и/или управление (Pt100: -19,9…99,9 °C)
(4) Попитайте дали има възможност