Предимства

  • Изключително гъвкав контролер с многобройни приложения
  • Програмируема структура посредством готови блокове
  • Вградена система за самоконтрол и диагностика
  • Може да се използва за pH и RH контролер
  • Богат избор от закони за управление и аларми
  • Безударно превключване “ръчно/автоматично”
  • До 5 входа и 5 изхода
  • Цифров интерфейс за работа в мрежа

Описание

RT390 е компактен микропроцесорен контролер с универсално предназначение и извънредно широко поле на приложение. Може да бъде снабден с до 3 аналогови и 2 цифрови входа и с до 3 релейни и 2 аналогови изхода и може да приема разнообразни входни сигнали, позволявайки контрол на всякакви технологични величини. Могат да бъдат инсталирани електромеханични релета, електронни релета или аналогови изходи (токови и напреженови) за управление, аларма или сигнализация (лимитни компаратори). Всеки от релейните изходи може да работи и като импулсен изход (време-пропорционален и честотен). Наличието едновременно на 3 входа позволява реализирането на едно-, дву- и три-канален контролер, контролер за рН (с температурна компенсация), следяща, каскадна и други сложни системи за управление. Вътрешната структура обхваща до 15 функционални блока, всеки от които може да реализира една от 24-те стандартни функции. Съществува възможност за добавяне на нови собствени функции. Уредът дава възможност и за безударно превключване от автоматичен в ръчен режим и обратно. Цифров интерфейс осигурява свързване в мрежа към операторска станция и възможност за йерархично управление. Чрез свързване на външен ключ към един от цифровите входове може да се заключи клавиатурата.

RT390 контролер

ТемператураВлажностpH / ORP / ПроводимостТок / Напрежение / Съпротивление

Аналогови входове (до 3 входа)
Pt100…1000; 3-пров.-200…200 (850) °C
Cu53; 3-пров.0…180 °C
Cu100; 3-пров.-200…200 °C
Ni100; 3-пров.-60…200 °C
Друг съпротивителенмин. -200…макс. 850 °C
Термодвойка “B”200…1820 °C
Термодвойка “D”400…2300 °C
Термодвойка “E”-270…1000 °C
Термодвойка “J”-210…1200 °C
Термодвойка “K”-270…1370 °C
Термодвойка “L” (“L – ГОСТ”)-200…900 °C
Термодвойка “N”-270…1300 °C
Термодвойка “R”-50…1700 °C
Термодвойка “S”-50…1700 °C
Термодвойка “T”-270…400 °C
Термодвойка “U”-200…600 °C
Друг термодвойковдо 2000 °C
Линеен напреженов (Rвх ≥ 1 GΩ) (1,2)0…2 V, 0…5 V или 0…10 V
Друг линеен напреженов (1,2)0…макс. 10 V
Линеен токов (Rвх ≤ 10 Ω) (1,2)0(4)…20 mA
Друг линеен токов (1,2)0…макс. 50 mA
Линеен съпротивителен (1)0…Rp ≥ 50 Ω
Линеен потенциометричен (1)0…Rp ≥ 5 kΩ
Вход за pH (Rвх ≥ 10 TΩ)0.00…14.00 pH
Вход за ORP (Rвх ≥ 10 TΩ)-1000…+1000 mV
Избор на подобхватапрограмира се
Цифрови входове (до 2 входа)
Вид на входния сигналконтакт, TTL, NPN или PNP
ОграниченияUвх. макс. ≤ 40 VDC
Функциипрограмират се съгласно функционалните блокове
Релейни изходи (до 3 изхода)
Реле електромеханично5A/250V с НО контакт
Реле електронно (SSR)1A/250VAC
МОП ключ0,1A/60V, оптично изолиран
Изход за външно SSR5…24 V, 30 mA
Функция на изходитеON/OFF, време- или честотнопропорционален (3)
Закон за управление и алармени границипрограмират се съгласно функционалните блокове
Задание за регулиранев рамките на входния обхват
Аналогови изходи (до 2 изхода)
Токов изход0(4)…20 mA DC (RТОВАР ≤ 400 Ω)
Напреженов изход0…2/ 5/ 10 VDC (RТОВАР ≥ 2/ 5/ 10 kΩ)
Друг по поръчкамакс. 20 mA или 10 V
Функция на изходапрепредаващ / управляващ
Обхват на изходапрограмира се
Цифров интерфейс
Вид на изходаRS232 или RS485
Функция на изходамрежа, операторска станция или йерархично управление
Точност
Основна грешка0,4% от обхвата
Температурен дрейф0,005% от обхвата за 1 °C
Калибровкаавтоматична софтуерна
Корекция на “студения” крайавтоматична хардуерна
Захранване
Мрежово захранване230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване90…250 V
Изолирано нисковолтово12…24 V или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово12…24 V
Консумирана мощностмакс. 3 VA
Индикация и настройка
Цифров дисплей4 разряда LED, 14 mm с програмируема десетична точка
Светодиоди3 LED за релейните изходи, LED за режима
Клавиатура4 мембранни бутона
Работни условия
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH
Температура на съхранение-20…65 °C
Влажност на съхранение0…95 %RH, без кондензат

 

Конструкция
Материал на корпусапластмаса
Монтажна панел в отвор 90×42 mm
Свързванес разглобяеми клеми
Габаритни размери96×48(лице)x107 mm
Монтажна дълбочина98 mm
Тегломакс. 350 g
Защита, лице/клемиIP54 / IP20
Повишено лицево IP (опция)IP65

(1) Съответствието между входния сигнал и показанията на дисплея се програмира от потребителя
(2) Осигурява напрежение 12…24 VDC / 30 mA на един от линейните токови или напреженови изходи за захранване за външен преобразувател
(3) Възможни са 3 вида честотно-пропорционални изходи, които се програмират от потребителя