Предимства

 • Контролер с 5 DIN размера
 • Контролер с два 4-разрядни дисплея плюс барграф
 • Универсален програмируем вход
 • Контролер с допълнителен вход за дистанционно задание
 • ПИД закон за управление със самонастройка и безударно превключване между ръчен и автоматичен режим
 • До 4 релета и аналогов управляващ изход
 • Възможност за препредаващ аналогов изход
 • Тройна изолация
 • Функция РАМПА-ЗАДЪРЖАНЕ
 • Възможност за профилно управление
 • Възможност за сериен интерфейс

Описание

RT1800 е микропроцесорен контролер с универсален вход, аналогов изход и до 4 управляващи или алармени релета, които могат да бъдат управлявани по различни алгоритми. При ПИД закон за управление е осигурено безударно превключване между ръчен и автоматичен режим. Вграден таймер позволява да се управлява едно от изходните релета по време. Наличието на 2 дисплея (за задание и за измерена стойност) и барграф за управляващото въздействие облекчава работата на оператора. Благодарение на взети специални мерки (оптично) разделяне на всички входове и изходи и др.), RT1800 работи много добре в индустриални среди с големи електромагнитни смущения.

RT1800 контролер

ТемператураВлажностТок / Напрежение / Съпротивление

Основен вход (програмируем) (1)
Pt100 (w=1.385, 1.391); 3-пров.-199,9…600,0 °C (6)
Термодвойка “B”0…1820 °C (1)
Термодвойка “E”0…1000 °C (2)
Термодвойка “J”0…400,0(1200) °C (6)
Термодвойка “K”0…400,0(1200) °C (6)
Термодвойка “L”0…800 °C (2)
Термодвойка “N”0…1300 °C (2)
Термодвойка “R”, “S”0…1769 °C (2)
Термодвойка “T”-199,9…400,0 °C (3)
Термодвойка “U”-199,9…600,0 °C (3)
Термодвойка “D”0…2320 °C (2)
Линеен напреженов -10…50 mV-1999…9999, програмира се (4)
Линеен токов 0(4)…20 mA-1999…9999, програмира се (2)
Избор на сензор/обхватпрограмира се
Изолация на входаоптична, 1500 VAC
Допълнителен вход (опция) (2)
Вид на сигнала0(4)…20 mA
Функциядистанционно задание
Управляващи изходи (до 2 изхода) (3)
Реле електромеханично3A/250V с НО/НЗ (4) контакт
Реле електронно (SSR) (5)1A/250VAC
МОП ключ (5)0,1A/60V, оптично изолиран
Изход за външно SSR24 V, 20 mA
Аналогов изход (6)0(4)…20 mA (≤600 Ω), 0…10 V (≥ 1 MΩ)
Изолацияоптична, 1500 VAC
Закони за управлениеON/OFF и ПИД-fuzzy, програмират се
Самонастройкапрограмира се
Автоматично/ръчно управлениебезударно, чрез клавиатурата (7)
Профилно задание1(2) програми с 16(8) сегмента
Алармени изходи (до 2 изхода) (3)
Реле електромеханично3A/250V с НО/НЗ (4) контакт
Реле електронно (SSR) (5)1A/250VAC
МОП ключ (5)0,1A/60V, оптично изолиран
Изход за външно SSR24 V, 20 mA
Препредаващ изход (опция) (8)
Вид на сигнала0(4)…20 mA (≤600 Ω), 0…10 V (≥ 1 MΩ)
Функцияпрепредаване на PV или SV
Изолацияоптична, 1500 VAC
Сериен интерфейс (9)
Вид на интерфейсаRS232 или RS485
Функцияконфигуриране и работа в мрежа
Мрежови устройствадо 31
Изолация1500 VAC
ПротоколMODBUS ASCII или RTU
Точност
Основна грешка0,3% от обхвата
Температурен дрейф0,01% от обхвата за 1 °C
Период на дискретизация250 ms
Корекция на “студения” крайавтоматична софтуерна
Компенсация на линиятаавтоматична софтуерна
Захранване
Захранващо напрежение85…265 VAC
Консумирана мощностмакс. 4 VA
Индикация и настройка
Цифров дисплей2 x 4 разряда LED
Барграф дисплей (7)10 LED точки за 1вия управляващ изход, 0…100%
Светодиоди8 (6 за ‘S’) LED за управлението
Клавиатура5 (4 за ‘S’) мембранни бутона
Работни условия
Околна температура0…50 °C
Околна влажност20…85 %RH
Температура на съхранение-20…65 °C
Влажност на съхранение0…95 %RH, без кондензат

 

КонструкцияBH / VQS
Лицеви размери [mm]96×9696×4872×7248×48
Монтажпанелпанелпанелпанел
Монтажен отвор [mm]91×9191×4569×6945×45
Монтажна дълбочина [mm]81818181
Височина на PV цифрите [mm]148148
Височина на SV цифрите [mm]108108
Максимално тегло [g]300225225150
Защита, лице/клемиIP56/20IP56/20IP56/20IP56/20
Повишено лицево IP (опция)IP65IP65IP65
Материал на корпусапластм.пластм.пластм.пластмаса
Свързване (клеми)винтовивинтовивинтовивинтови

(1) [n] показва броя подобхвати, които могат да се изберат от оператора чрез клавиатурата
(2) Не се предлага при ПИД-fuzzy плюс профилно управление. За корпуси ‘B’, ‘H’, ‘V’ – на мястото на интерфейса; за ‘Q’ – на мястото на 2рия алармен изход;
за ‘S’ – на мястото на интерфейса и препредаващия аналогов изход
(3) За ‘B’, ‘H’, ‘V’ – 2 управляващи + 2 алармени или 1 управляващ + 3 алармени; за ‘Q’, ‘S’ – 1 управляващ + 2 алармени или 2 управляващи + 1 алармен
(4) При ‘B’, ‘H’, ‘V’ 2рото управляващо (3тото алармено) реле е НО; при ‘Q’ 2-то управляващо (1-то алармено) реле е НО; при ‘S’ всички релета са НО
(5) Попитайте дали има възможност
(6) На мястото на управляващо реле
(7) Не се предлага за корпус ‘S’
(8) За корпуси ‘H’, ‘V’ – на мястото на 2-ия алармен изход; за корпус ‘S’ – на мястото на интерфейса или 1-ия алармен изход
(9) За корпуси ‘B’, ‘H’, ‘V’ – на мястото на допълнителния вход; за корпус ‘S’ – на мястото на препредаващия или 1-ия алармен изход