Предимства

  • Температурен сензор
  • Корпус – неръждаема стомана (виж забележките)
  • Кабел – виж в таблицата

Описание

Кабелна сонда за свободен монтаж

Допълнителна информация

Тип

Гол

TSA температурен сензор

Температура

ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници
1 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
SLSL, TSL, TT,
YY, UU, YU

GLGL

TT
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C

T22 -200…200 °C
3*2,3*
4, 4.5*2,3*
52,3*
62,3,4*
2 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
82,3,4
6,82х2,
2х3*
1 x Cu
(RH, RK)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T9 -50…200 °C


T7 0…200 °C
5*2х3*
62,3,4*
2 x Cu
(RH, RK)
82,3,4
6,82х2,
2х3*
1 x PTC
(RP, RQ)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T12 -50…100 °C

T19 0…100 °C
62,3
2 x PTC
(RP, RQ)
82х2

 

ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници
изпълнение с обикновен корпус


1 x K
SLSL, TSL,
YY, UU, YU


GLGL, TT,
SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C
T17 -50…50 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C
T4* 0…800 °C
4, 5, 6, 82

1 x J,
1 x T
SLSL, TSL,
YY, UU, YU

GLGL, TT,
SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C
4, 5, 6, 8 2
изпълнение с мантелен (MI) корпус **

1 x N,
1 x E
SLSL, TSL,
YY, UU, YU

GLGL, TT,
SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C
T4* 0…800 °C
3, 4.5, 6, 82

1 x T
SLSL, TSL,
YY, UU, YU

GLGL, TT,
SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C
3, 4.5, 6, 82