Предимства

  • Индикатор с 4-разряден LED дисплей плюс 50-точков барграф
  • Разнообразни входни сигнали и нелинейности
  • Програмируеми обхвати и аларми
  • Програмируеми релейни и линейни изходи
  • Възможност за цифров интерфейс
  • Автоматична самодиагностика и самокалибровка

Описание

ТС600 е програмируем процес-индикатор с алармени изходи. Освен цифров дисплей, показващ действителната стойност на технологичния параметър, уредът има и с 50-точков графичен LED дисплей, показващ стойността на параметъра като процент от обхвата му. Сменяемо означение върху лицевия панел показва дименсията на параметъра. TC600 работи както с линейни напреженови и токови входни сигнали, така и със сигнали от различни термосъпротивления и термодвойки. Вграденият софтуер позволява да се програмират обхватите на дисплея, вида и стойността на алармените граници и различни нелинейни преобразувания вход / дисплей. Освен с релейни изходи, индикаторът може да бъде оборудван и с аналогов препредаващ изход и цифров интерфейс. Ниската цена и възможностите на ТС600 го правят широко приложим в индустрията и особено в енергетиката.

TC600 индикатор

ТемператураВлажностТок / Напрежение / Съпротивление

Вход
Pt50…1000 (w=1.385, 1.391)-99,9(-200)…199,9(800) °C
Cu50, Cu100 (w=1.426, 1.428)-50,0…199,9 °C
PTC (1k при 25 °C); 3-пров.-50…150 °C
Друг съпротивителен (1)мин. -200…макс. 1000 °C
Термодвойка “J”-100…900 °C
Термодвойка “K”0…1200 °C
Термодвойка “S”0…1600 °C
Друг термодвойков (1)мин. -200…макс. 2400 °C
Линеен напреженов 0…10 V-1999…9999 (2)
Линеен токов 0(4)…20 mA-1999…9999 (2)
Друг линеен напреж.; макс. 40 V (1)мин. -1999…макс. 9999 (2)
Друг линеен токов; макс. 50 mA (1)мин. -1999…макс. 9999 (2)
Десетична точкапрограмира се
Обхват на цифровия дисплейпрограмира се
Обхват на барграф дисплеяпрограмира се
Нелинейно преобразуванедо 6 модула
Изходи (до 2 релейни и 1 аналогов)
Реле електромеханично 5A/250V с НО/НЗ или НО (3)
Реле електронно (SSR) (3) 1A/250VAC
МОП ключ (3) 0,1A/60V, оптично изолиран
Изход за външно SSR 5…24 V, 30 mA
Алармено заданиепрограмира се
Аналогов препредаващ изход4(0)…20 mA или 0…10 V, изолиран
Сериен интерфейс (3)RS232 или RS485, изолиран
Точност
Основна грешка 0,4% от обхвата
Температурен дрейф 0,01% от обхвата за 1 °C
Корекция на “студения” край хардуерна, ± 1 °C
Захранване
Мрежово захранване 230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване 90…250 V
Изолирано нисковолтово 12…24 V или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово 12…24 V
Консумирана мощносмакс. 5 VA
Индикация и настройка
Цифров дисплей 4 разряда LED
Барграф дисплей (4)50 LED точки
Светодиоди 2 LED за релейните изходи
Клавиатура4 мембранни бутона
Работни условия
Околна температура -10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH

 

КонструкцияBD
Лицеви размери [mm]96×96144×72
Монтажна панелна панел
Монтажен отвор [mm]90×90136×66
Монтажна дълбочина [mm]9892
Височина на цифрите [mm]914
Форма на барграфадъга 240°хоризонтална лента
Максимално тегло [g]650650
Защита, лице/клемиIP54 / IP20IP54 / IP20
Материал на корпусапластмасапластмаса
Свързванес разглобяеми клемис разглобяеми клеми

(1)По заявка; поясни обхвата в указаните граници

(2)Осигурява захранване 24 VDC (само при изолирано захранване на уреда)

(3) Попитай дали има възможност!

(4) Предлага се дизайн на дисплея и/или скалата по заявка. Попитай!