Предимства

  • Температурен сензор
  • Корпус – неръждаема стомана (виж забележките)
  • Кабел – виж в таблицата

Описание

Завинтваща се кабелна сонда

 

TSAG температурен сензор

Температура

ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници
изпълнение с термосъпротивление (RTD)

1 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT

TT
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C

T22 -200…200 °C
4, 52, 3*
62, 3, 4*
82, 3, 4
2 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
6, 82×2,
2×3*

1 x Cu
(RH, RK)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T9 -50…200 °C


T7 0…200 °C
5*2, 3*
62, 3, 4*
82, 3, 4
2 x Cu
(RH, RK)
6,82×2,
2×3*

1 x PTC
(RP, RQ)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T12 -50…100 °C


T19 0…100 °C
62, 3
2 x PTC
(RP, RQ)
82×2
изпълнение с термодвойка (ТД

1 x K,
1 x N,
1 x E
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT, SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T8 0…400 °C
T4 0…800 °C
T3* 0…850 °C
5, 6, 82

1 x J,
1 x T
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT, SFSF
T9 -50…200 °C
T1* -50…400 °C

T8 0…400 °C
T4* 0…800 °C
5, 6, 82