Предимства

  • Температурен сензор
  • Корпус – неръждаема стомана (виж забележките)
  • Кабел – виж в таблицата

Описание

Кабелна сонда за повърхностно мерене с плосък край с отвор за винт

TSAT температурен сензор

Температура

ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници
изпълнение с термосъпротивление (RTD)

1 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
SLSL, TSL, TT,
YY, UU, YU

GLGL

TT
T9 -50…200 °C
T12 -50…100 °C

T7 0…200 °C
T8 0…400 °C

T22 -200…200 °C
4, 5 2, 3*
62, 3, 4*
2 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
62×2
1 x PTC
(RP, RQ)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T12 -50…100 °C


T19 0…100 °C
62, 3
изпълнение с термодвойка (ТД)
1 x K,
1 x J,
1 x T
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T9 -50…200 °C


T8 0…400 °C
4, 5, 62