Предимства

  • Сензор за ниво
  • Монтаж без необходимост от сваляне на поплавъка
  • До 5 поплавъка от различен вид
  • До 15 нива на превключване
  • 135 °C максимална работна температура
  • Различни защитни клемни кутии
  • Опция за вертикална настройка
  • Опция за измерване на температура
  • Възможност за вграден контролер
  •  Сертифицирана по ATEX Ex версия

Описание

Сондата за ниво LCSFT работи на базата на превключване на рийд-контакти от магнитни поплавъци, движещи се по протежението на носеща защитна тръба. Предлага се голямо разнообразие от версии в зависимост от вида и броя на поплавъците. Поплавъците могат да имат различни размери и плътност и да позволяват употреба в течности със специфично тегло до 0,45 g/cm3, температура до 135 °C и налягане до 50 bar. В една сонда могат да се монтират до 5 поплавъка и до 15 контакта, които могат директно да превключват най-различни товари. Електрическото свързване може да се осъществява чрез алуминиева защитна глава или чрез пластмасова защитна кутия. По заявка се изпълняват различни конструкции за механично присъединяване, както и опции за вертикална настройка и температурен контрол.

LCSFT сензор за ниво

Ниво

Модел LCSFT с неръждаеми поплавъци
Спецификации
Вид на поплавъкаS0 / S1 / S7 / S10 S2 S3/S4S11S5 S6 S8 / S9 S20
Специфично тегло [g/cm3] > 0.80 (1)> 0.70 >0.65/>0.55 > 0.45> 0.55 > 0.50> 0.50 / >0.45> 0.75
Брой поплавъци1…31…31…41…41…51…51…51…3
Диаметър на тръбата8 mm10 mm14 mm14 mm16/18 mm16/18 mm18/25 mm8 mm
Функция на контакта (2)НО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници468810/1210/1212/164
Макс. брой контакти
с общ извод
35273739/104/59/104/510/155/73
Макс. отделни контакти213242425/63/45/63/46/84/521
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W;’4′: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс. 30 W
Температурна опциявграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите на другата страница) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)100…1000 mm100…2000mm200…3000mm80…4000mm300…4000mm300…5000mm300…5000mm100…1000mm
Допустима дистанция (‘A’)мин.22/25/25/29mmмин. 34 mmмин. 40/39 mmмин. 37 mmмин. 50 mmмин. 70 mmмин. 65/90 mmмин. 36 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин.25/30/30/34mmмин. 40 mmмин. 57/54 mmмин. 60 mmмин. 75 mmмин. 110 mmмин.102/152mmмин. 42 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин.45/50/50/58mmмин. 68 mmмин. 82/78 mmмин. 75 mmмин. 100 mmмин. 136 mmмин.126/157mmмин. 72 mm
Температура на средата-20…135 °C
Температура на въздухаалуминиева глава: -40…75 °C; неръждаема глава: -40…85 °C; ABS кутия: -20…70 °C; EX корпус: -20…60 °C
Макс. работно налягане8 / 10 / 30 / 50 bar30 bar12/30 bar15 bar30 bar10 bar30 bar30 bar
Присъединяванемин. 1″ (M33)мин. 1½”мин. 2″мин. 2″мин. 3″
или фланец
мин. 3″
или фланец
фланецмин. ¾” (M27)
Защитна главадо 4 клеми (контактни изводи): глава тип “MA” или “MB”;
до 6 клеми (контактни изводи): глава тип “B”, “G”, или “ES” или ATEX глава тип “EG”, “EGW”, или “EGS”;
до16 клеми (контактни изводи): ABS кутия (80x80x60mm) или ATEX корпус серия EX
Електрическо свързванечрез клемен блок вътре в защитната глава, достъпен през кабелен щуцер
Работни частинеръждаема стомана
Защитаглава “B”: IP55; глава “MB”, “G”, “ES”, ABS кутия: IP65; глава “EGS”: IP66; глава “EG”, “EGW”, EX корпус: IP68
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm
Модел LCSFT с пластмасови поплавъци
Спецификации
Вид на поплавъкаP0N1P1P10P2P3P4
Материал на поплавъкаPPNBRPPPPPPPPPVDF
Специфично тегло [g/cm3] >0,73> 0,60> 0,60> 0,72> 0,60> 0,50> 0,70
Брой поплавъци11…31…31…31…41…51…5
Диаметър на тръбата6 mm8 mm8 mm10 mm12 mm16 mm16 mm
Функция на контакта (2)НО,НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници2446666
Макс. брой контакти
с общ извод
3352525252
Макс. отделни контакти1212132323232
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W;’4′: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс. 30 W
Температурна опциявграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите по-долу) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)50…500 mm100…1000 mm100…1000 mm50…2000 mm100…2000 mm200…4000 mm200…4000 mm
Допустима дистанция (‘A’)мин. 18 mmмин. 23 mmмин. 21 mmмин. 15 mmмин. 37 mmмин. 47 mmмин. 47 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин. 20 mmмин. 27 mmмин. 24 mmмин. 17 mmмин. 52 mmмин. 62 mmмин. 62 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин. 45 mmмин. 42 mmмин. 30 mmмин. 76 mmмин. 86 mmмин. 86 mm
Температура на средата-20…80 °C-20…100 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C-20…80 °C
Температура на въздуха-20…75 °C
Макс. работно налягане5 bar0 bar5 bar5 bar3 bar3 bar2 bar
Присъединяванемин. ¾” (M24)мин. ½” (M20)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33мин. 1 ¼”мин. 1 ¼”
Защитна главадо 4 клеми (контактни изводи): глава тип “MA” или “MB”;
до 6 клеми (контактни изводи): глава тип “B”, “G”, или “ES” или ATEX глава тип “EG”, “EGW”, или “EGS”;
до16 клеми (контактни изводи): ABS кутия (80x80x60mm) или ATEX корпус серия EX
Електрическо свързванечрез клемен блок вътре в защитната глава, достъпен през кабелен щуцер
Работни частинеръждаема стомана (освен поплавъците)
Защитаглава “B”: IP55; глава “MB”, “G”, “ES”, ABS кутия: IP65; глава “EGS”: IP66; глава “EG”, “EGW”, EX корпус: IP68
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm

(1) > 0.70 g/cm3 при поплавък тип ‘S1’
(2) Могат да се поръчат различни видове контакти.