Предимства

  • Сензор за ниво
  • За монтаж отвътре или отвън
  • До 5 поплавъка и 15 нива на превключване
  • 135 °C максимална работна температура
  • Различни видове поплавъци и кабели
  • Опция за вертикална настройка
  • Опция за измерване на температура

Описание

Сондата за ниво LCSFC работи на базата на превключване на рийд-контакти от магнитен поплавък, движещ се по протежението на носеща защитна тръба. Предлагат се различни версии в зависимост от материала на поплавъка (неръждаема стомана или пластмаса) с размери и плътност, позволяващи употреба в течности със специфично тегло до 0,45 g/cm3, температура до 135 °C и налягане до 50 bar. В една сонда могат да се монтират до 4 контакта, които могат директно да превключват най-различни товари. Електрическото свързване се осъществява с кабел с дължина и изолацията според приложението. По заявка се изпълняват различни конструкции за присъединяване отвътре или отвън към съда, опция за вертикална настройка, както и опция за вграден температурен сензор или термостат.

LCSFC сензор за ниво

Ниво

Модел LCSFC с неръждаеми поплавъци
Спецификации
Вид на поплавъкаS0 / S1 / S7 / S10 S2 S3/S4S11S5 S6 S8 / S9 S20
Специфично тегло [g/cm3] > 0.80 (1)> 0.70 >0.65/>0.55 > 0.45> 0.55 > 0.50> 0.50 / > 0.45> 0.75
Брой поплавъци1…31…31…41…41…51…51…51…3
Диаметър на тръбата8 mm10 mm14 mm14 mm16/18 mm16/18 mm18/25 mm8 mm
Функция на контакта (2)НО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници468810/1210/1212/164
Макс. брой контакти
с общ извод
35273739/104/59/104/510/155/73
Макс. отделни контакти213242425/63/45/63/46/84/521
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс. 0,5 A, макс. 10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W;’4′: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс. 30 W
Температурна опциявграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите на другата страница) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)100…1000 mm100…2000mm200…3000mm80…4000mm300…4000mm300…5000mm300…5000mm100…1000mm
Допустима дистанция (‘A’)мин.22/25/25/29mmмин. 34 mmмин. 40/39 mmмин. 37 mmмин. 50 mmмин. 70 mmмин. 65/90 mmмин. 36 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин.25/30/30/34mmмин. 40 mmмин. 57/54 mmмин. 60 mmмин. 75 mmмин. 110 mmмин.102/152mmмин. 42 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин.45/50/50/58mmмин. 68 mmмин. 82/78 mmмин. 75 mmмин. 100 mmмин. 136 mmмин.126/157mmмин. 72 mm
Температура на средата-20…135 °C
Температура на въздухаPVC кабел: -20…75 °C; кабел от силикон или Teflon®: -20…150 °C; PUR кабел: -20…80 °C
Макс. работно налягане8 / 10 / 30 / 50 bar30 bar12/30 bar15 bar30 bar10 bar30 bar30 bar
Външно присъединяванемин. 1″ (M33)мин. 1½”мин. 2″мин. 2″мин. 3″
или фланец
мин. 3″
или фланец
фланецмин. ¾” (M27)
Вътрешно
присъединяване
M10, M12, M14,
M16, M18, M20,
1/8″, 1/4″,
3/8″, 1/2″
M12, M14, M16,
M18, M20, M27,
1/4″, 3/8″,
1/2″, 3/4″
M16, M18,
M20, M27,
M33,
1/2″, 3/4″, 1″
M16, M18,
M20, M27,
M33,
1/2″, 3/4″, 1″
M20, M27,
M33,
1/2″, 3/4″, 1″
M20, M27,
M33,
1/2″, 3/4″, 1″
M27, M33,
3/4″, 1″
M10, M12, M14,
M16, M18, M20,
1/8″, 1/4″,
3/8″, 1/2″
Електрическо свързванегъвкав кабел до 20 m: PVC, силикон, Teflon® (2…16 x 0.25 mm2
, OD 4…8 mm) или PUR (3) (2…16 x 0.50 mm2
, OD 6…12 mm)
Работни частинеръждаема стомана
ЗащитаIP67 (вътрешен монтаж) или IP65 (външен монтаж
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm
Модел LCSFC с пластмасови поплавъци
Спецификации
Вид на поплавъкаP0N1P1P10P2P3P4
Материал на поплавъкаPPNBRPPPPPPPPPVDF
Специфично тегло [g/cm3] > 0.73> 0.60> 0.60> 0.72> 0.60> 0.50> 0.70
Брой поплавъци11…31…31…31…41…51…5
Диаметър на тръбата6 mm8 mm8 mm10 mm12 mm16 mm16 mm
Функция на контакта (1)НО,НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗНО,НЗНО/НЗ
Макс. брой проводници244671010
Макс. брой контакти
с общ извод
3352639494
Макс. отделни контакти1212132325353
Комутационна способност‘1’: макс. 120 VAC, макс. 0,5 A, макс.10 W; ‘2’: макс. 230 VAC, макс. 0.5 A, макс.10 W; ‘3’: макс. 230 VAC, макс. 2 A, макс.50 W; ‘4’: макс. 230 VAC, макс. 1 A, макс.30 W
Температурна опциявграден RTD сензор (Pt100, Pt1000) или биметален термостат (виж спецификациите по-долу) (опция)
Дължина на сондата (‘L0’)50…500 mm100…1000 mm100…1000 mm50…2000 mm100…2000 mm200…4000 mm200…4000 mm
Допустима дистанция (‘A’)мин. 18 mmмин. 23 mmмин. 21 mmмин. 15 mmмин. 37 mmмин. 47 mmмин. 47 mm
Допустима дистанция (‘B’) мин. 20 mmмин. 27 mmмин. 24 mmмин. 17 mmмин. 52 mmмин. 62 mmмин. 62 mm
Допустима дистанция (‘C’) мин. 45 mmмин. 42 mmмин. 30 mmмин. 76 mmмин. 86 mmмин. 86 mm
Температура на средата-20…80 °C-20…100 °C-20…80 °C-20…80 °C-10…80 °C-10…80 °C-30…125 °C
Температура на въздухаPVC кабел: -20…75 °C; кабел от силикон или Teflon®: -20…150 °C; PUR кабел: -20…80 °C
Макс. работно налягане5 bar0 bar5 bar5 bar3 bar3 bar2 bar
Външно присъединяванемин. ¾” (M24)мин. ½” (M20)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33)мин. 1″ (M33)мин. 1 ¼”мин. 1 ¼”
Вътрешно
присъединяване
M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″M10, M12, M14, M16, M18, M20, M27, 1/8″, 1/4″, 3/8″M10, M12, M14,M16, M18, M20,1/8″, 1/4″,3/8″, 1/2″M12, M14, M16, M18, M20, M27,1/4″, 3/8″, 1/2″M14, M16, M18,M20, M27,1/4″, 3/8″, 1/2″M20, M27, M33,1/2″, 3/4″M20, M27, M33,1/2″, 3/4″
Електрическо свързванегъвкав кабел до 20 m: PVC, силикон, Teflon® (2…16 x 0.25 mm2, OD 4…8 mm) или PUR (2) (2…16 x 0.50 mm2, OD 6…12 mm)
Работни частинеръждаема стомана (освен поплавъците)
ЗащитаIP67 (вътрешен монтаж) или IP65 (външен монтаж)
Вграден температурен сензор / термостат (опция)
RTD сензортермостат
ТипPt100 или Pt1000НЗ (под заданието)
Комутационна
способност
2-проводенмакс. 250 VAC / 1,6 A
Задание40…130 °C (стъпка 5 °C)
Точностклас ‘B’± 5 °C
Заети проводници22 или 1 (при 1 общ с нивото)
Удължение≈ 30 mm

(1) > 0.70 g/cm3 при поплавък тип ‘S1’
(2) Могат да се поръчат различни видове контакти.
(3) Попитай за съмвестимост с d=8/10 mm!
(4) Могат да се поръчат различни видове контакти.
(5) Попитай за съмвестимост с d=8/10 mm!