Предимства

  • Електропневматичен магнет вентил за вода и съвместими флуиди (1)
  • Работна температура до 130 °C
  • Работно статично налягане до 150 bar
  • IP65 клас на защита
  • Неръждаеми и Ех модели

Описание

Магнет вентилите от серия SVDI2, предлагани от Комеко, се произвеждат от фирма Jaksa. Това са двупътни вентили с пряко действие на електромагнита върху пропускателния отвор на вентила. Предлагат се в НЗ или НО вариант, както и във варианти с различни номинални диаметри, Kvs и материали на уплътненията. Поради прякото си действие тези вентили не изискват минимално налягане на флуида и могат да работят в широк диапазон на статичното налягане (0…150 bar), но не са подходящи за големи скорости на потока. Намират широко приложение в системите за автоматизация.

SVDI2 електропневматичен магнет вентил

ТемператураНаляганеНиво

Вариант 2121N2222N225226
двупътен
Материал на корпусамесингнеръждаема стомана
ФункцияНЗНОНЗНОНЗ
Номинален диаметър G1/8″1/8″1/4″3/8″1/8″1/4″1/4″
Kvs [l/min]0,75/0,85/1,800,850,85/1,8/3,60,85/1,8/3,6/7,5 (2)131,8/3,60,75/1,8/7,53,67,5
Диференциално налягане P [bar]35/20/120…100…75/35/100…75/35/10/80…70…15/100…35/10/80…100…8
Материал на уплътнениятаNBR, FPM (3)NBRNBR, FPM (3)NBR, FPM, EPDM (3)FPM
Температура на средата T [°C]-10…90 (NBR); -10…130 (FPM)-10…90 (NBR); -10…130 (FPM, EPDM)-10…130
Околна температура-10…55 °C
Захранващо напрежение230, 115 или 24 VAC
Максимален вискозитет21 mm2/s
Степен на защитаIP65, IP67 (опция)IP65
Време за реакция10…30 ms
Консумация6 W10 W16 W10 W16 W16 W
Макс. честота на цикъла16 Hz
Бобина EEx me II(опция)(опция)

(1) Виж таблицата за съвместимост на материалите!

(2) За този модел Kvs е възможна опция с диференциално налягане до 20 bar

(3) FPM – за Kvs ≥ 1,8 l/min, EPDM – за Kvs ≥ 3,6 l/min!