Предимства

  • Компенсационен кабел с тефлонова изолация
  • тип TT oval, TT
  • тип TGLP oval, TGLP
  • тип TGLV oval, TGLV
  • тип TFT

Описание

  • Компенсационен кабел с тефлонова изолация
  • Компенсационен компютърен кабел с тефлонова изолация

CCTF компенсационен кабел с тефлонова изолация

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TT oval и TT
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Кръгла
S 0,75 mm2
S 0,75 mm2
2
4
2,4 × 4,2
5,1
0,023
0,038
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TGLP oval и TGLP
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
2
2
4
2
4
5,7 × 3,5
3,5
4,0
5,9
6,8
0,045
0,032
0,050
0,055
0,085
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване


+
+

+
+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TGLV oval и TGLV
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
2
2
4
4
3,3 × 2,1
5,7 × 3,5
3,8
6,6
0,022
0,045
0,040
0,075
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ
С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TFT
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Кръглаφ 1,38 mm
1 × 24,70,045
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+