Предимства

  • Компенсационен кабел със силиконова изолация
  • тип SLSL oval, SLSL
  • тип SLSLGL
  • тип SLFSL
  • тип SLGL oval, SLGL
  • тип SLGLP oval, SLGLP

Описание

  • Компенсационен кабел със силиконова изолация
  • Компенсационен кабел със силиконова обвивка

CCSL компенсационен кабел със силиконова изолация

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ
ТИП SLSL oval и SLSL
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
2
2
2
4,4 × 7,2
4,4
7,2
0,100
0,020
0,110
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o
+
+


o
+
+
o
+
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLSLGL
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла
Кръгла
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
2
4
5,0
5,5
0,025
0,030
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o
+
+


o
+
+
o
+
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ
ТИП SLFSL
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
КръглаS 1,50 mm228,00,100
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
+
o
+
+


o
+
+
o
+
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ
ТИП SLGL oval и SLGL
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ1,38 mm
2
2
2
4
2
4
3,3 × 6,1
3,1 × 5,7
6,1
7,2
5,7
6,8
0,055
0,050
0,060
0,100
0,058
0,098
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o
+
+


o
+
+
+
o
ОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ
ТИП SLGLP oval и SLGLP
ФОРМАСЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИКБРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕВЪНШЕН ДИАМЕТЪР φ [mm]ТЕГЛО [kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 1,38 mm
2
2
2
4
2
4
4,3 × 7,1
4,1 × 6,7
7,1
8,2
6,7
7,7
0,085
0,080
0,090
0,130
0,088
0,128
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o
oo
+
+
+
o