Предимства

  • Компенсационен кабел с PVC изолация
  • тип J, JJ oval, JJ, JJPJ, JFJPJ, JFJ
  • тип YY, YFY, YYPY, YFYPY
  • тип J2FFJ, J2FFJPJ
  • тип Y2FFY, Y2FFYPY

Описание

  • Компенсационен кабел с PVC изолация
  • Компенсационен компютърен кабел с PVC изолация

CCPV компенсационен кабел с PVC изолация

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J
СЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
2
2
5,2
4,8
0,045
0,045
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJ oval и JJ
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 1,38 mm
2
2
2
4
2
4
2
4
4,2 × 6,8
4,0 × 6,4
3,6
4,1
6,8
7,8
6,4
7,4
0,065
0,065
0,035
0,050
0,075
0,120
0,070
0,115
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YY
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
φ 0,8 mm
φ 0,8 mm
12
24
8,2
11,6
0,150
0.285
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJPJ
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 1,38 mm
2
4
2
4
2
4
6,2
6,7
9,4
10,5
8,6
10,0
0,100
0,120
0,150
0,200
0,140
0,180
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFY
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
φ 0,8 mm
φ 0,8 mm
6×2
12×2
10,5
14,1
0,200
0,300
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJPJ
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 1,38 mm
1 × 2
2 × 2
1 × 2
2 × 2
1 × 2
2 × 2
6,6
7,7
9,8
13,4
9,4
12,8
0,110
0,180
0,160
0,220
0,150
0,200
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YYPY
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
φ 0,8 mm
φ 0,8 mm
12
24
10,8
14,2
0,280
0,470
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJ
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 0,22 mm2
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 1,38 mm
1 × 2
2 × 2
1 × 2
2 × 2
1 × 2
2 × 2

4,4
5,5
7,2
10,9
6,8
10,2
0,100
0,120
0,150
0,200
0,140
0,180

ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFYPY
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Кръгла
Кръгла
φ 0,8 mm
φ 0,8 mm
6 × 2
12 × 2


13,2
16,6
0,325
0,480
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJ и Y2FFY
ТИПСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
J2FFJ
J2FFJ
J2FFJ
Y2FFY
Y2FFY
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 0,80 mm
φ 0,80 mm
2 × 2
2 × 2
2 × 2
6 × 2
12 × 2


7,0
11,9
10,6
12,0
15,5

0,095
0,190
0,180
0,280
0,420
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
o
o
+
+

+
+
+
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJPJ и Y2FFYPY
ТИПСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
J2FFJ
J2FFJ
J2FFJ
Y2FFY
Y2FFY
S 0,22 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
φ 0,80 mm
φ 0,80 mm
2 × 2
2 × 2
2 × 2
6 × 2
12 × 2


9,2
14,1
13,5
14,2
18,1

0,200
0,280
0,320
0,430
0,630

ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване
+
o
o
+
+

+
+
+
+
+
o