Предимства

  • Компенсационен кабел със стъкловлакнеста изолация
  • Тип GLGL oval
  • Тип GLGL
  • Тип GLGLP oval
  • Тип GLGLP

Описание

Компенсационен кабел със стъкловлакнеста изолация

CCGL компенсационен кабел със стъкловлакнеста изолация

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СТЪКЛОВЛАКНЕСТА ИЗОЛАЦИЯ ТИП GLGL oval и GLGL
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
2
2
4
4
2,5 × 4,5
2,3 × 4,1
5,3
4,8
0,030
0,030
0,085
0,085
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o


o
o

o
+
+
o
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СТЪКЛОВЛАКНЕСТА ИЗОЛАЦИЯ
ТИП GLGLP oval и GLGLP
ФОРМАСЕЧЕНИЕ
НА 1 ПРОВОДНИК
БРОЙ НА
ПРОВОДНИЦИТЕ
ВЪНШЕН
ДИАМЕТЪР
[mm]
ТЕГЛО
[kg/m]
Овална
Овална
Кръгла
Кръгла
Кръгла
Кръгла
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
S 0,22 mm2
S 0,75 mm2
S 1,50 mm2
φ 1,38 mm
2
2
2
2
4
4
3,5 × 5,5
3,3 × 5,1
3,6
4,5
6,3
5,8
0,055
0,055
0,020
0,040
0,115
0,115
ПРИЛОЖЕНИЕ
Електромагн. смущения
Радиоактивност
Минерални масла
Основи
Киселини
Бензол
Бензин
Водна пара
Влажна среда
Суха среда
Неподвижно закрепване
Подвижно закрепване

+
o
+
+


o
+
+
o
+