Предимства

  • Температурен сензор
  • Конструкция – пластмасов корпус тип “пешка” с вграден постоянен магнит
  • Кабел – виж в таблицата

Описание

Магнитна сонда за повърхностно мерене

TSM температурен сензор

Температура

Чувствителен елементКабелТемпературен обхватПроводници
1 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
SLFSL, TFT
YFY
T7** 0…200 °C
T9** -50…200 °C

T10 -10…60 °C
T12 -50…100 °C
T19 0…100 °C
2, 3*
1 x K,
1 x J
2
1 x T 2