Предимства

  • Температурен сензор
  • Корпус – неръждаема стомана
  • Кабел – виж в таблицата

Описание

Кабелна сонда с байонет

TSB температурен сензор

Температура

(MI**) RTD КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ
ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници

1 x Pt
(RB,RD,RF,RG
SLSL, TSL, TT
YY, UU, YU

SLSL, TSL, TT,
GLGL

GLGL, SFSF
TT, TSL, SLSL
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C

T1 -50…400 °C
T8 0…400 °C

T11* -50…600 °C
T22 -200…200 °C
4, 4.5**, 52, 3*
62, 3, 4*
2 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
82, 3, 4
6,82×2,
2×3*
1 x Cu
(RH, RK)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T9 -50…200 °C


T7 0…200 °C
5*2, 3*
62, 3, 4*
82, 3, 4
2 x Cu
(RH, RK)
6,82×2,
2×3*
1 x PTC
(RP, RQ)
SLSL, TSL, YY,
UU, YU

GLGL, TT
T12 -50…100 °C


T19 0…100 °C
62, 3
2 x PTC
(RP, RQ)
82×2
(MI**) ТД КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ
ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
КАБЕЛТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
d
[mm]
проводници
изпълнение с обикновен корпус


1 x K
SLSL, TSL, TT
YY, UU, YU

SLSL, TSL, TT,
GLGL

GLGL, SFSF
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C

T1 -50…400 °C
T8 0…400 °C

T4 0…800 °C
T3* 0…850 °C
4, 5, 6, 8 2


1 x J
SLSL, TSL, TT
YY, UU, YU

SLSL, TSL, TT,
GLGL

GLGL, SFSF
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C

T1 -50…400 °C
T8 0…400 °C

T4* 0…800 °C
4, 5, 6, 8 2

1 x T
YY, UU, YU
SLSL, TSL, TT
GLGL
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C
4, 5, 6, 82
изпълнение с мантелен (MI) корпус **

1 x N,
1 x E
SLSL, TSL, TT
YY, UU, YU

SLSL, TSL, TT,
GLGL

GLGL, SFSF
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C

T1 -50…400 °C
T8 0…400 °C

T4 0…800 °C
T3* 0…850 °C
4.5, 6, 82

1 x T
YY, UU, YU
SLSL, TSL, TT
GLGL
T7 0…200 °C
T9 -50…200 °C
4.5, 6, 82