Предимства

Описание

Монтажни принадлежности за електронни уреди

MA монтажни принадлежности

Код
Описание Монтаж
Приложение
MAC1метална скоба
за монтаж на DIN шина
скобаза всички трансмитери за монтаж в глава;
за уреди в кутия 40x73x26 mm (TSR, TSOR, IA250,
др.)
MAC2комплект от 2
пластмасови скоби
за монтаж на DIN шина
скобаза уреди в кутия 80x80x60 mm
(TI200-Y, RT38-Y, TRx-D, TRU, PSF200, др.)
MAC3пластмасова скоба
с метална основа
за монтаж на DIN шина
скобаза всички трансмитери за монтаж в глава;
за уреди в кутия 40x73x26 mm (TSR, TSOR, IA250, др.);
за уреди в кутия 50x45x32 mm (RHA, TSP, TSOP, др.)
MAC4пластмасова скоба
за монтаж на DIN шин
скобаза уреди в кутия 40x73x26 mm (TSR, TSOR)
за всички трансмитери за монтаж в глава
MAA1комплект от 4
неръждаеми втулки
с резба и гайки
вътрешна резба M6за аксиален монтаж на уреди
в кутия 65x65x40 mm или 80x80x60 mm
(TI200-Y, RT38-Y, TRx-D, TRU, PSF200, RHW, др.)
MAR1неръждаем нипел
с резба и гайка
външна резба M12;
вътрешна резба M8
за радиален монтаж на уреди
в кутия 65x65x40 mm или 80x80x60 mm
(TI200-Y, RT38-Y, TRx-D, TRU, PSF200, RHW, др.)
MAB1цокъл за куплунг
с 8 пера (OCTAL)
за монтаж на DIN шина
скобаза уреди с корпус с лицев размер 48×48 mm (‘S’)
MAB2цокъл за куплунг
с 11 пера (UNDECAL)
за монтаж на DIN шина
скобаза уреди с корпус с лицев размер 48×48 mm (‘S’) или
в кутии с куплунг с 11 пера (TRZ, RT38-R, TI08-R, др.)
MAB3цокъл за куплунг
с 8 пера (OCTAL)
за монтаж на DIN шина,
EN50022
скобаза уреди с корпус с лицев размер 48×48 mm (‘S’)
MAB4цокъл за куплунг
с 11 пера (UNDECAL)
за монтаж на DIN шина,
EN50022;
Lloyd’s Register Approval
скобаза уреди с корпус с лицев размер 48×48 mm (‘S’) или
в кутии с куплунг с 11 пера (TRZ, RT38-R, TI08-R, др.)