Предимства

  • Т2 програмируеми таймера в един корпус
  • До 2 свободно програмируеми релейни изхода
  • До 10 програмируеми периода на канал
  • Възможност за свързване на двете програми
  • 4-разряден LED дисплей
  • Стартиране от входа или от клавиатурата
  • Максимално време за период 9999 минути

Описание

СТ12 е програмируемо устройство за управление по време, позволяващо реализация на 2 независими таймера в един корпус. Два релейни изхода (по един за всеки канал) управляват процеси във времето чрез включване и изключване на електрически изпълнителни механизми. За всеки изход (канал) може да се състави програма от до 10 периода във времето, като за всеки период може да се програмира състоянието на изхода. Уредът може да се използва и като едноканален таймер с до 20 програмируеми периода. След стартиране от входа за външен старт/стоп или от клавиатурата, програмата се изпълнява еднократно или циклично. CT12 има 4-разряден цифров дисплей, индициращ както времето, така и параметрите при програмиране, а всички режими и параметри на периодите се програмират от клавиатурата. Таймерът СТ12 се програмира леко и удобно и с широките си възможности намира приложение във всички области на стопанството.

CT12 таймер

Входове
Пасивен входНО контакти
Активен входелектр. потенциал, макс. 40 VDC
Външен ‘Старт/Стоп’пуска и спира програмата (1)
Настройка на входа (2)програмира се
Времена и режими
Брой на програмитепо 1 за канал
Брой на периодитедо по 10 за канал или 20 при едноканален режим
Обхват на периодите0,01 s…9999 min
Настройка на временатапрограмира се за всеки период
Настройка на изходапрограмира се за всеки период
Избор на режимитепрограмира се
Избор на дименсиитепрограмира се
Изходи (3)
(до 2 релейни изхода)
Реле електромеханично5A/250V с НО/НЗ контакт
Реле електронно (SSR)1A/250VAC
МОП ключ (5)0,1A/60V, оптично изолиран
Транзисторен ключ (4)отворен колектор, 40mA/40V
Изход за външно SSR12/24 V, 30 mA
Действие на релетатапо зададена програма
Точност
Основна грешка0,70%
Температурен дрейфнезначителен
Индикация и настройка
Цифров дисплей4 разряда LED, 10 mm
Светодиоди2 LED за изходите, 2 LED за каналите
Клавиатура4 мембранни бутона
Захранване
Мрежово захранване (5)230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване90…250 V
Изолирано нисковолтово12…24 V или 24 VAC (5)
Неизолирано нисковолтово12…24 V
Консумирана мощностмакс. 3 VA
Работни условия
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH
Температура на съхранение-20…65 °C
Влажност на съхранение0…95 %RH, без кондензат

 

Конструкция
Материал на корпусапластмаса
Монтажна панел в отвор 93×45 mm
Свързванес винтови клеми
Габаритни размери96×48(лице)x125 mm
Монтажна дълбочина120 mm
Тегломакс. 350 g
Защита, лице/клемиIP54 / IP20

(1) Пускането и спирането на програмата може да става от външен вход или от клавиатурата.
(2) Настройва се активния фронт на външния сигнал
(3) Ако таймера ще се използва само като едноканален (с програма от 20 периода), може да се поръча само едно (първото) реле.
(4) САМО при изолирано захранване на уреда!
(5) Попитай дали има възможност!