Предимства

  • Изцяло програмируем таймер
  • 2 времеви периода с 2 релейни изхода
  • Удобна настройка с BCD кодери
  • Външен старт или старт от захранването
  • Вход за блокировка (HOLD)
  • Максимално времезакъснение до 999 минути
  • 4 режима на работа
  • 48×48 mm лицев размер по DIN

Описание

Таймерът СТ03 представлява програмируем уред за управление по време с 2 настройваеми периода формиращи цикъл, 3 под-обхвата и 4 различни режима на работа. Продължителността на всеки период се настройва с помощта на BCD ключета върху лицевия панел на уреда, а 3-разряден дисплей индицира текущото време, параметрите или режима. Всички режими на работа и параметрите се програмират от клавиатурата. СТ03 е оборудван с 2 контактни входа за външен старт и HOLD и 2 изходни релета за управление на процеси във времето чрез включване и изключване на електрически изпълнителни механизми. Действието на релетата, както и режима на стартиране рестартиране също може да бъде програмирано посредством набор от параметри. Разширените възможности на СТ03 облекчават настройката и наблюдението на процеса и осигуряват широкото приложение на таймера в различните области на индустрията.

CT03 таймер

Входове
Вид на входоветеНО контакти
Вход STARTвъншни НО контакти
Вход HOLDвъншни НО контакти
Настройка на входоветечрез клавиатурата
Времена и режими
Обхвати0…99,9 s, 999 s или 999 min
Първи период (t1)след старт
Втори период (t2)според режима на работа
Режими на работадо 4 различни режима (1)
Избор на обхватапрограмира се
Избор на времетопрограмира се
Програмиране на параметритечрез клавиатурата (2)
Настройка на стойноститечрез BCD кодери
Изходи (до 2 релейни изхода)
Реле електромеханично5A/250V с НО/НЗ контакт
Реле електронно (SSR) (3)1A/250VAC
МОП ключ (3)0,1A/60V, оптично изолиран
Транзисторен ключ (4)отворен колектор, 40mA/40V
Изход за външно SSR5…24 V, 30 mA
Действие на реле K1активира се алтернативно от t1 и t2
Действие на реле K2активира се за целия период на цикъла (t1+t2)
Точност
Основна грешка0,02% от обхвата
Температурен дрейфнезначителен
Индикация и настройка
Цифров дисплей3 разряда LED, 10 mm
Светодиоди2 LED за изходите
Клавиатура2 мембранни бутона
BCD ключетаза лесна настройка на стойностите
Захранване
Мрежово захранване230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване90…250 V
Изолирано нисковолтово12…24 V или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово12…24 V
Консумирана мощностмакс. 2 VA
Работни условия
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH
Температура на съхранение-10…70 °C
Влажност на съхранение0…95 %RH, без кондензат

 

Конструкция
Материал на корпусапластмаса
Монтажна панел в отвор 45×45 mm или на 35 mm DIN шина
Свързванечрез съединител UNDECAL (5)
Габаритни размери48×48(лице)x95 mm
Монтажна дълбочина103 mm (със съединител)
Тегломакс. 250 g
Защита, лице/клемиIP54 / IP20

(1) Режим на еднократно изпълнение; цикличен режим (повтарящ се цикъл); режим на еднократно изпълнение (t2 – продължителност на цикъла);
цикличен режим (t2 – продължителност на цикъла)
(2) Посока на действие на K1 след старт; посока на действие на K2 през активния период; неактивно състояние на K1 и K2; период настроен чрез BCD;
рестарт по време на работа; автоматичен старт при включване на захранването
(3) Попитай дали има възможност!
(4) САМО при изолирано захранване на уреда!
(5) Поръчва се отделно (виж ‘Принадлежности’)