Предимства

  • SSRT електронно реле с превключване в точката на “нулата”
  • Изходен ключ – двоен тиристор
  • До 400 VAC работно напрежение
  • До 200 A комутиран ток
  • 4 входни обхвата
  • 4000 V изолация между входа и изхода

Описание

Електронното реле SSRT представлява електронен модул с вграден мощен триак, управляван в точката на “нулата” и е предназначен да превключва еднофазни променливотокови активни товари до 200 Arms и индуктивни товари до 95 Arms при напрежение до 400 VAC. Благодарение на високата честота на комутация и пълната липса на шумове и електромагнитни излъчвания, SSR модулът е съвременен безконтактен заместител на електромеханичните релета и контактори. Животът и надеждността му са по-големи от тези на електромеханичните релета поради липсата на движещи се части, вибрации и износване на контактите. Управляващият сигнал е оптично разделен от изхода и може да бъде постоянно или променливо напрежение, чието наличие се следи от специален индикатор.

SSRT електронно реле

Вход
Управляващо напрежение4…36 VDC6…26 VAC/DC115 VAC230 VAC
Входен ток5…12 mA6…12 mA6 mA12 mA
Праг на включване / изключване3 VDC4 VAC / 5 VDC90 VAC180 VAC
Защита от обратно напрежение-32 VDC-32 VDC
Изход
Комутиран ток (с радиатор) (1)≤ 200 Arms
Минимален ток на задържане200 mA
Неповторяем токов пик (t = 20 ms)1700 A
Максимален ток на утечка15 mA
Критично нарастване на тока dI/dt150 A/μs
I2t за предпазител (t = 10 ms)1125 A2s
Пад в права посока1,6 Vrms
Критично нарастване dV/dt500 V/μs
Работна честота45…65 Hz
Термично съпротивление (j-c)0,14 °C/W
Общи данни
Работно напрежениемин. 24…макс. 400 VACrms
Повт. пиково обратно напреж.1200 Vp
Неповт. пиково обратно напреж.1300 Vp
Фактор на мощността> 0,5
Работна температура-20…65 °C
Температура на съхранение-40…85 °C
Стандартен радиаторалуминий, дължина 150 mm
Изолация на входа / изхода4000 VACrms
Изолация на изхода / корпуса2500 VACrms
ЗащитаIP00
Свързване на входас винтови клеми
Свързване на изходас 3 винта M5
Монтажза оптимално охлаждане
Монтаж на шинасъс скоба MAC2 (2)
Индикатор за включванесветодиод ø3, червен
Тегломакс. 350 g (със станд. радиатор)

(1) Настойчиво препоръчваме релето да не се товари с повече от 80% от максималния комутиран ток!
(2) Поръчва се отделно (виж ‘Принадлежности’)