Предимства

  • Вариант с натрупване, оборотомер/честотомер и комбиниран
  • Програмируеми делител и множител
  • Брояч на импулси и на партиди
  • Допълнителни входове CLEAR, GATE и DIRECTION
  • 6 различни режима на работа плюс режим “дозиране”
  • До 2 програмируеми релейни изхода
  • Възможност за оптична изолация на входа до 1500 VAC
  • Възможност за сериен интерфейс RS485

Описание

СТ34 на КОМЕКО е програмируем брояч от ново поколение, работещ с импулсни или аналогови входни сигнали. Уредът е снабден с 6-разряден дисплей с показание до 999999 и може да има до 2 програмируеми релейни изхода и аналогов изход за аларми или управление на процеси. СТ34 може да бъде изпълнен като натрупващ брояч, като оборотомер/
честотомер или комбиниран. Във вариант на брояч, моделът позволява програмиране на 7 режима на броене и действие на изхода (вкл. и режим на дозиране), както и броене на импулси или партиди от импулси. Във вариант на оборотомер, СТ34 има 6 режима на работа. Уредът има 3 допълнителни входа CLEAR, GATE и DIRECTION, а софтуерът му дава възможност да се програмират входен филтър, дробен мащабиращ блок и управление на действителната и индицираната посока на броене/натрупване и много други параметри, разширяващи възможностите за приложение.

CT34 брояч

Входове
Броячен вход – импулсен, с настройка на фронтамеханичен контакт (НО) или електронен (от PNP / NPN датчик)
Броячен вход – аналогов, програмируем (1,2)0(4)…20 mA или 0…5(10) V
Вход CLEARнулира брояча (4 функции)
Вход GATЕразрешава броенето
Вход DIRECTION (3)сменя посоката на броене
Максимална честота5 kHz
Входен филтърза трептения при контактен вход
Мащабиращи коефициенти1…9999, програмират се
Изолация на входа (опция) (3)оптична, 1500 VAC
Режими
Режими на работа7 (вкл. “дозиране”)
Режими на броенена импулси или на партиди
Обхват на броене0…2147483647
Програмиранечрез клавиатурата
Изходи
Реле електромеханично5A/250V с НО/НЗ (4) контакт
Реле електронно (SSR) ,sup>(5)1A/250VAC
МОП ключ (5)0,1A/60V, оптично изолиран
Транзисторен ключ (6)отворен колектор, 40mA/40V
Изход за външно SSR5…24 V, 30 mA
Действие на релетатаспоред режима (7)
Време на изходния импулс0,1…99,9 s, програмира се
Аналогов изход (8)0(4)…20 mA или 0…10 V, изолиран
Сериен интерфейс (1)RS485, изолиран
Индикация и настройка
Дисплей за измерване6 разряда LED, 9 mm
Дисплей за задание (1)6 разряда LED, 9 mm
Светодиоди2 LED за изходите
Клавиатура4 мембранни бутона
Захранване
Мрежово захранване230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване90…250 V
Изолирано нисковолтово12…24 V (5) или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово12…24 V
Консумирана мощностмакс. 6 VA
Работни условия
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH
Температура на съхранение-20…65 °C
Влажност на съхранение0…95 %RH, без кондензат

 

Конструкция‘L’‘S’‘H’
Габаритни размери [mm]76x35x6248x48x11096x48x107
Монтажна панелна панелна панел
Монтажен отвор [mm]71×2945×4590×42
Монтажна дълбочина [mm]5610098
Максимално тегло [g]180200280
Защита, лице/клемиIP54/20IP54/20IP54/20
Повишено лицево IP (опция)IP65IP65
Материал на корпусапластмасапластмасапластмаса
Свързване (клеми)винтовивинтовиразглобяеми

(1) Не се предлага за корпус ‘L’
(2) Предлага се САМО за вариант ‘CR’!
(3) Само при импулсен вход!
(4) НО за корпус ‘L’
(5) Попитай дали има възможност!
(6) САМО при изолирано захранване на уреда!
(7) При вариант ‘CR’ с импулсен вход, ако не е заявено друго, 1вото реле е свързано към брояч, а 2рото – към оборотомер.
При аналогов вход, 1вото реле е твърдо свързано към брояч, а 2рото е програмируемо.
(8) Вместо 2рото реле (_G5)!