Предимства

  • Накрайник за заваряване със стопорен винт от неръждаема стомана (виж Приложение – материали за корпуси)
  • Приложение – с термометри и сонди TS

Описание

Накрайник за заваряване със стопорен винт

YPWS накрайник за заваряване със стопорен винт

НАКРАЙНИК СЪС СТОПОРЕН ВИНТ РАЗМЕРИ *
U1 L
[mm]
FORM N
[mm]
D1
[mm]
d1
[mm]
d
[mm]
F1
[mm]
15451 **
2 ***
14.5 ****
d1
20
18
7 / 9 / 11
6 / 7 / 9
6 / 8 / 10
5 / 6 / 8
11 / 13 / 15
10 / 11 / 13
3060
5080
80110
100130
Диаметър на сондата: d ≤ d1 – 1
Максимална дължина на сондата: n = U1+5
Свободна дължина на сондата: n ≥ U1+45
Стопорен винт: M4, неръждаема стомана
Максимална температура: 450 °C
Максимално налягане: до 100 bar (зависи от технологията на заваряване)
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!
** за термометри
*** за сонди TS
**** шийката на термометъра + 0,5 mm