Предимства

  • Сигнализатор за поток, работещ в широк обхват на поток от вода и масла
  • Само 15 секунди време за реакция
  • Оригинална микропроцесорна технология
  • Лесно програмиране и калибровка
  • Самодиагностика
  • Степен на защита IP65

Описание

Сигнализаторът за наличие на поток модел PSF100 е проектиран да работи с ниско-вискозни, не лепливи, чисти или замърсени течности с умерена скорост като вода и водни разтвори, масла и горива. Принципът на работа на PSF100 се основава на влиянието на температурното разсейване на нагрят електрод от скоростта на движение на флуиден поток. Сигнализаторът измерва температурната разлика между 2 електрода, потопени в течността и при достигане на заданието, след около 15 секунди време за реакция включва релейния си изход. Програмирането, настройката, самодиагностиката и всички функции се управляват от микроконтролер, а конструктивното изпълнение позволява работа в разнообразни индустриални приложения.

PSF100 сигнализатор за поток

Поток

Вход
Скорост на потока: вода≈ 0,01…1,5 m/s
Скорост на потока: масло≈ 0,02…3 m/s
Принцип на действиетемпературно разсейване
Калибровка на НУЛАТАмакс. 60 s, програмира се
Калибровка на ОБХВАТАмакс. 60 s, програмира се
Изход
Вид на изхода Работни условияреле 3A/250V с НО/НЗ контакт над заданието
Действие на изходавключва при скорост на потока
Време за реакция≈ 15 s
Хистерезис≤ 10% от обхвата
Закъснение (задръжка)2 s
Температурен дрейф0,25% от обхвата за 1 °C
Време за подгряванемакс. 45 s
Захранване
Захранващо напрежение24 VDC ± 10%
Допустими колебания0,5 Vp-p при 50 Hz
Консумирана мощностмакс. 6 VA
Индикация и настройка
Светодиодизелен LED за релейния изход, червен LED за настройка и калибровка
Бутонза настройка на заданието и калибровка
Превключвателза настройка на заданието и калибровка
Работни условия
Характеристики на средатаниско-вискозна, чиста или замърсена вода или масло
Работна температура0…100 °C
CIP температурадо 140 °C
Работно наляганедо 25 bar
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…95 %RH
Спецификации
Присъединяване (‘G’)G1″, 1″ NPT
Работна дължина (‘L’)40…250 mm
Електрическо свързванес винтови клеми в защитната глава
Защитна глава (1)алуминиева глава тип “G” (IP65)
Работни частинеръждаема стомана 1.4301
Тегломакс. 500 g

(1) Виж в ‘Приложение’ за размерите на защитните глави.