Предимства

  • Опростена и надеждна конструкция
  • Ключ за поток с лопатка за течности до 140 °C и тръби от 1″ до 3″
  • Не изисква захранване
  • Не зависи от посоката на потока
  • Степен на защита IP65

Описание

Сигнализаторът за наличие на поток PSF50 е проектиран да работи с не лепливи и слабо замърсени течности. Този модел използва принципа на превключването на рийд-контакт от магнит, придвижван от лопатка при ъгловото й отклонение от вертикалата вследствие на движение на флуиден поток. Този принцип не изисква друга енергия и сигнализаторът не се нуждае от захранване. Моделът е предназначен за монтаж на тръби от 1″ до 3″. В зависимост от диаметъра на тръбата и дължината на лопатката, която се настройва с отчупване от 1″ до 3″, се задава точката на сработване и отпускане на сигнализатора. Опростената и надеждна конструкция, както и независимостта от посоката на флуида правят PSF50 широко приложим при стандартни приложения за сигнализация при поток.

PSF50 ключ за поток с лопатка

Поток

Вход
Принцип на действиезадвижван от лопатка магнит
Скорост на потока15…130 l/min (виж таблицата по-долу)
Настройка на обхватаскъсяване на лопатката, 1…3″
Изход
Вид на изходаНО/НЗ рийд-контакт, 120 V/ 0.5 A / 10 W, 230 V / 0.5 A / 10 W, 230 V/ 2.0 A / 50 W, 230 V / 1.0 A / 30 W
Действие на изходаактивира се при поток над заданието
Настройка на заданиетоскъсяване на лопатката
Толеранс на заданието (1)± 25%
Повторяемост± 5%
Работни условия
Характеристики на средатаниско замърсени течности
Работна температура (1)-30…140 °C
CIP температурадо 150 °C
Работно наляганедо 25 bar
Допустим пад на наляганемакс. 200 mbar
Околна температура-40…85 °C
Околна влажност0…95 %RH
Спецификации
Диаметър на тръбата1″, 1¼”, 1½”, 2″, 2½”, 3″
ПрисъединяванеG1″, 1″ NPT
Електрическо свързванес винтови клеми в защитната глава
Защитна глава (2)алуминиева глава тип “G” (IP65) или “EG” (IP68)
Работни частинеръждаема стомана 1.4301
Тегломакс. 950 g

(1) Промяната на температурата на флуида влияе на заданието, особено когато се променя и специфичното тегло. Попитай за подробности.
(2) Виж в ‘Приложение’ за размерите на защитните глави.