Предимства

  • Керамична защитна тръба
  • Материал – Al2O3 керамика (виж Приложение – материали за корпуси)
  • Приложение – защита на термодвойки в газови среди

Описание

Керамична защитна тръба

 

YAC керамична защитна тръба

КЕРАМИЧНА ЗАЩИТНА ТРЪБА YAC Материал Максимална
температура
РАЗМЕРИ *
F1
[mm]
d1
[mm]
Вид на
фитинга
L
[mm]
C 7101600 °C64.51, 5, 9100÷1000
861, 5, 9
1071, 5, 9100÷2000
15101, 5, 9
18122, 5, 10
20152, 6, 10
24173, 6, 11
32244, 7, 12
Характеристики
Химически състав≥ 95% Al2O3
Якост на огъване280 MPa
Термоустойчивостдобра
Термопроводимост20 W/m.K
Темп. разширение8.10-6 K-1 (0-1000 °C)
Порьозност0 %
Ел. съпротивление> 1012 Ω.m (25°C)
C 7991700 °C64.51, 5, 9100÷1000
861, 5, 9
1071, 5, 9100÷2000
15101, 5, 9
18122, 5, 10
20152, 6, 10
24173, 6, 11
32244, 7, 12
Характеристики
Химически състав> 99.7% Al2O3
Якост на огъване360 MPa
Термоустойчивостдобра
Термопроводимост28 W/m.K
Темп. разширение9.10-6 K-1 (0-1200°C)
Порьозност0 %
Ел. съпротивление> 1012 Ω.m (25°C)
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!
ФИТИНГДължина ‘m’ [mm]МатериалТИПРЕЗБА
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
1½”
2¾”
31″
41 ¼”
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
5½”
6¾”
71″
81 ¼”
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
9½” x ½”
10¾” x ½”
111″ x ¾”
121 ¼” x ¾”

(1) За тръби с дължина L ≥ 1000 mm