Предимства

  • Керамична защитна тръба за стопилки
  • Материал – керамика (силициева, въглеродна, метолокерамика)(виж Приложение – материали за корпуси)
  • Приложение – защита на термодвойки в стопилки и газови среди

Описание

Керамична защитна тръба

 

YACM керамична защитна тръба за стопилки

КЕРАМИЧНА ЗАЩИТНА ТРЪБА YACMМатериал Максимална
температура
РАЗМЕРИ *
F1
[mm]
d1
[mm]
Вид на
фитинга
L
[mm]
UCAR LT11650 °C22162, 3, 6, 11 230, 305,
460, 610,
760, 915,
1220
Приложими стопилки:
Мед, Месинг – до 1150 °C
Стомана – до 1375 °C
(за кратко до 1735 °C)
Цинк, Олово, Калай, Сребро,
други метали
Неприложими стопилки:
Алуминий
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химически състав77%Cr + 23% Al2O3
Якост на огъване310 MPa
Термоустойчивост700 ∆T°C
Термопроводимост29.4 W/m.K
Темп. разширение9.10-6 K-1 (0-1000 °C)
Порьозност0 %
Ел. съпротивлениепроводима
SILICON CARBIDE1380 °C20102, 6, 10200÷1000
25123, 6, 11
30164, 7, 12200÷2000
40208
Приложими стопилки:
Алуминий, Мед, Месинг,
Цинк, Олово, Калай,
други цветни метали
Неприложими стопилки:
черни метали (стомани)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химически състав85% SiC + 15% SiO2
Якост на огъване250 MPa
Термоустойчивост~500 ∆T°C
Термопроводимост45 W/m.K
Темп. разширение5.10-6 K-1 (0-1200 °C)
Порьозност0.1 %
Ел. съпротивление107 Ω.m (25°C)
HEXOLOY SE1650 °C
9.56.51, 5, 9150÷1370
169.52, 5, 10
19132, 6, 10
25133, 6, 11
32194, 7, 12
38258
Приложими стопилки:
Алуминий, Мед, Месинг,
Цинк, Олово, Калай,
други цветни метали
Неприложими стопилки:
черни метали (стомани)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химически състав98% SiC
Якост на огъване380 MPa
Термоустойчивост890 MPa @ 450 ∆T°C
Термопроводимост30 W/m.K
Темп. разширение4.10-6 K-1 (0-1200 °C)
Порьозност0.6 %
Ел. съпротивление107 Ω.m (25°C)
Syalon 101
(Syalon 050)
1200 °C
(1400 °C)
12.56.51, 5, 9200÷1000
(без жлеб)
1692, 5, 10150÷2000
22123, 6, 11
28164, 7, 12
Приложими стопилки:
Алуминий, Месинг, Калай,
Олово, Бисмут, Кадмий,
Магнезий, Чугун
Неприложими стопилки:
Мед, стомани
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химически състав90% Si3N4 + 6% Al2O3
Якост на огъване760 MPa
Термоустойчивост900 ∆T°C
Термопроводимост28 W/m.K
Темп. разширение3.10-6 K-1 (0-1200°C)
Порьозност0 %
Ел. съпротивление1010 Ω.m (25°C)
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!
ФИТИНГДължина ‘m’ [mm]МатериалТИПРЕЗБА
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
1½”
2¾”
31″
41 ¼”
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
5½”
6¾”
71″
81 ¼”
80 или 150 (1)неръждаема
стомана
9½” x ½”
10¾” x ½”
111″ x ¾”
121 ¼” x ¾”

(1) За тръби с дължина L ≥ 1000 mm