Предимства

  • Индикатор с 4-разряден LED дисплей плюс 50-точков барграф
  • Разнообразни входни сигнали
  • Висока степен на защита от смущения
  • Барграф с подвижна точка или подвижна лента
  • Допълнителен вход за контрол яркостта на дисплея
  • Възможност за избор на дизайн на барграфа и скалата

Описание

Освен цифровия дисплей, показващ действителната стойност на технологичния параметър, процес-индикаторът ТС66 е снабден и с многоточков графичен светодиоден дисплей (барграф), показващ стойността на параметъра като процент от обхвата му. По този начин се постига ергономично възприемане на цифровата индикация по подобие на използваните стрелкови уреди. Предлагат се 2 варианта: с линеен хоризонтален графичен дисплей (‘D’) и с графичен дисплей във формата на 240-градусова дъга напълно аналогична на стрелковите скали (‘B’). Възможни са 2 стандартни изпълнения на барграф дисплея – с подвижна точка или с подвижна лента – както и дизайн по заявка на клиента. И двата варианта на ТС66 се изпълняват със сменяемо означение върху лицевия панел на дименсията на индицирания технологичен параметър. Яркостта на дисплея може да се настройва чрез допълнителен вход. Евтиният процес-индикатор TC66 намира широко приложение във всички области на индустрията и особено в енергетиката.

TC66 индикатор

Температура

Вход
Линеен напреженов 0…10 mV (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…20 mV (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…50 mV (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…100 mV (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…1 V (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…2 V (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…5 V (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен напреженов 0…10 V (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен токов 0…5 mA (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Линеен токов 0(4)…20 mA (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Друг линеен напреж.; макс. 40 V (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Друг линеен токов; макс. 50 mA (1)мин. -1999…макс. 1999 (2)
Множител за десетична точкаx1, x0.1, x0.01, x0.001
Обхват на дисплеязаявява се от клиента
Контрол на яркостта (опция) (3)мин. 0…макс. 24 VDC
Точност
Основна грешка0,4% от обхвата
Температурен дрейф0,02% от обхвата за 1 °C
Индикация и настройка
Цифров дисплей4 разряда LED
Барграф дисплей (4)50 LED точки, 0…100%
Захранване
Мрежово захранване230 VAC или 115 VAC
Импулсно захранване90…250 V
Изолирано нисковолтово12…24 V или 24 VAC
Неизолирано нисковолтово12…24 V
Консумирана мощностмакс. 4 VA
Работни условия
Околна температура-10…65 °C
Околна влажност0…85 %RH

 

КонструкцияBD
Лицеви размери [mm]96×96144×72
Монтажна панелна панел
Монтажен отвор [mm]90×90136×66
Монтажна дълбочина [mm]9892
Височина на цифрите [mm]1014
Форма на барграфадъга 240°хоризонтална лента
Максимално тегло [g]650650
Защита, лице/клемиIP54 / IP20IP54 / IP20
Материал на корпусапластмасапластмаса
Свързванес разглобяеми клемис разглобяеми клеми

(1) Поясни долната и горната граници на дисплея
(2) Осигурява захранване 24 VDC (само при изолирано захранване на уреда)
(3) Поясни обхвата в указаните граници
(4) Предлага се дизайн на дисплея и/или скалата по заявка. Попитай!