Предимства

  • Температурен сензор с кутия – пластмаса (ABS)

Описание

Сензор за стайна температура

TSUM температурен сензор

Температура

Чувствителен елементТемпературен обхватОсобености
1 x Pt
(RB,RD,RF,RG)
T10 -10…60 °CИзмерената температура
може плавно да се увеличава
или намалява със стойности
указани на скалата.
Възможни са следните
изпълнения според
максималната стойност
на корекцията:
– до ± 4 °C *
– до ± 8 °C *
– до ± 12 °C
1 x Cu
(RH, RK)
T10 -10…60 °C
* Поясни при поръчка!