Предимства

  • Температурен сензор с корпус – неръждаема стомана (виж Приложение – материали за корпуси)
  • Клемна основа – Al2O3. Клеми – никелиран месинг

Описание

(MI) ТД сменяема вложка TSSx

– Подготвена за трансмитер ** TSOSx

TSS TC температурен сензор

Температура

(MI) ТД СМЕНЯЕМА ВЛОЖКА TSSx
– ПОДГОТВЕНА ЗА ТРАНСМИТЕР ** TSOSx
ЧУВСТВ.
ЕЛЕМЕНТ
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТРАЗМЕРИ
n
[mm]
d
[mm]
проводници
изпълнение с обикновен корпус
1 x J; 1 x LT4 0…800 °C50…150062
50…30008,10
2 x J; 2 x L8,102×2
1 x KT3 0…850 °C
T16 0…1100 °C
T6* 0…1150 °C
50…150062
50…30008,10
2 x K 8,102×2
1 x ET3 0…850 °C
T13 0…1000 °C
50…150062
50…30008,10
2 x E8,102×2
1 x S
1 x R
T16 0…1100 °C
T6* 0…1150 °C
50…150062
50…30008,10
2 x S
2 x R
T16 0…1100 °C
T6* 0…1150 °C
50…30008,102×2
изпълнение с мантелен (MI) корпус
1 x J T4 0…800 °C50…500003, 4.5, 6, 82
2 x J 2×2
1 x K
1 x N, 1 x E
T3 0…850 °C
T16 0…1100 °C
T6* 0…1150 °C
T6* 0…1250 °C
50…500003, 4.5, 6, 82
2 x K
2 x N, 2 x E
50…500002×2
2 x S
2 x R
T16 0…1100 °C
T6* 0…1150 °C
50…500003, 4.5, 6, 2×2