Предимства

  • Резбови монтажен адаптер
  • Материал – неръждаема стомана (виж Приложение – материали за корпуси)
  • Приложение – при сонди TS, LC, PS и др.

Описание

Резбови монтажен адаптер

 

YD резбови монтажен адаптер

РЕЗБОВИ МОНТАЖЕН АДАПТЕР РАЗМЕРИ *
E SW K1
[mm]
NH2
[mm]
dmax
[mm]
M10x1(1.5); G1/8″179M8 / M10 / M12
G1/8″ / 1/8″ NPT
8 / 9 / 10
9 / 10
5 / 6 / 6
5 / 5
1/8″ NPT; M12x1.510
M14x1.5; G1/4″1912като горните;
M14 / G1/4″ / 1/4″ NPT
като горните;
12 / 12 / 15
като горните;
8 / 6 / 6
1/4″ NPT 15
M16x1.5; G3/8″2213като горните;
M16 / G3/8″ / 3/8″ NPT
като горните;
13 / 13 / 15
като горните;
10 / 10 / 10
3/8″ NPT15
M18x1.52413като горните; M18x1.5като горните; 13като горните; 10
M20x1.5; G1/2″2715като горните;
M20 / G1/2″ / 1/2″ NPT
като горните;
15 / 15 / 20
като горните;
12
1/2″ NPT 20
M27x2; G3/4″ 3217като горните;
M27 / G3/4″ / 3/4″ NPT
като горните;
17 / 17 / 20
като горните;
16
3/4″ NPT 20
M33x2; G1″3619като горните;
M33 / G1″ / 1″ NPT
като горните;
19 / 19 / 25
като горните;
20
1″ NPT25
M10x1(1.5); G1/8″179M8 / M10 / M12 / M14
G1/8″(NPT) / G1/4″(NPT)
8 / 9 / 10 / 12
8 / 11
6 / 6 / 8 / 10
6 / 8
1/8″ NPT; M12X1.510
M14x1.5; G1/4″1912като горните;
M16 / G3/8″ / 3/8″ NPT
като горните;
13 / 13 / 12
като горните;
12 / 12 / 12
1/4″ NPT15
M16x1.5; G3/8″2213като горните;
M18
като горните;
14
като горните;
14
3/8″ NPT 15
M18x1.5 2413като горните;
M20 / G1/2″(NPT)
като горните;
15 / 15
като горните;
16 / 16
M20x1.5; G1/2″ 2715
1/2″ NPT 20
M27x2; G3/4″3217като горните;
M27 / G3/4″ / 3/4″ NPT
като горните;
17 / 17 / 16
като горните;
20 / 20 / 20
3/4″ NPT20
M33x2; G1″3619като горните;
M33 / G1″ / 1″ NPT
като горните;
19 / 19 / 18
като горните;
20 / 20 / 20
1″ NPT25
M16x1.5; G3/8″2213M8 / M10 / M12
G1/8″(NPT) / G1/4″(NPT)
8 / 9 / 10
8 / 11
6 / 6 / 8
6 / 8
3/8″ NPT15
M18x1.5 2413 като горните; M14 като горните; 12като горните; 10
M20x1.5; G1/2″ 2715като горните;
M16 / G3/8″ / 3/8″ NPT
като горните;
13 / 13 / 12
като горните;
12 / 12 / 12
1/2″ NPT20
M27x2; G3/4″ 3217като горните;
M18 / M20 / G1/2″(NPT)
като горните;
14 / 15 / 15
като горните;
14 / 16 / 16
3/4″ NPT20
M33x2; G1″3619като горните;
M27 / G3/4″ / 3/4″ NPT
като горните;
17 / 17 / 16
като горните;
20 / 20 / 20
1″ NPT25
Максимална температура: 850 °C
Максимално налягане: 40 bar
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!
M16x1.5; G3/8″2213N и SW1 се определят
от производителя
3…8
3/8″ NPT15
M18x1.5 24133…8
4…12
M20x1.5; G1/2″2715
1/2″ NPT20
M27x2; G3/4″32174…12
6…16
3/4″ NPT 20
M33x2; G1″36196…16
8…20
1″ NPT25
Максимална температура: в зависимост от материала на втулката
Максимално налягане: 6(10) bar
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО