Предимства

  • Температурен сензор
  • Корпус – виж в таблицата
  • Кабел – виж забележките

Описание

Мантелна термовдойкова сонда

TSN TC температурен сензор

Температура

МАНТЕЛНА ТЕРМОДВОЙКОВА СОНДА TSNx
Чувствителен елементМатериал на корпусаТемпературен обхватd[mm]
1 x J,
1 x T **
M1макс. 400 °C1, 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10*
M2,M3,M9,M5,M8макс. 800 °C
M46, 8
M103, 4.5, 6
2 x J
2 x T **
M1макс. 400 °C1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10*
M2,M3,M9,M5,M8макс. 800 °C
M46, 8
1 x K,
1 x N,
1 x E **
M1макс. 400 °C1, 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10*
M2, M3, M9макс. 850 °C
M7*макс. 1100 °C3, 6, 10*
M81, 1.5, 2, 3,
4.5, 6, 8, 10*
M4макс. 1150 °C6, 8
M51.5, 3, 4.5, 6, 8
M10макс. 1250 °C3, 4.5, 6
2 x K
2 x N
2 x E **
M2, M3, M9макс. 850 °C1.5, 3, 4.5, 6, 8
M7*макс. 1100 °C3, 6, 10*
M81.5, 3, 4.5, 6, 8
M4макс. 1150 °C6, 8
M51.5, 3, 4.5, 6, 8
1 x S(R),
2 x S(R)

M8
макс. 1100 °C3, 4.5, 6