Предимства

Описание


Защитна кутия за електронни уреди

Защитни принадлежности за електронни уреди

PA защитна кутия за електронни уреди

Код ОписаниеМонтажПриложение
PAX1_IP65 кутия от ABS пластмаса, 65x65x40 mm, с монтажна планкасвободен, на стена или на шина (със скоба MAC4)за защита на уреди с максимален габаритен размер 40x40x25 mm или ø45×25 mm (напр. нископрофилни трансмитери за монтаж в глава)
0– без кабелни щуцери
1– с 1 пластмасов щуцер PG7
2– с 2 щуцера PG7 под 90 °
3– с 2 щуцера PG7 под 180 °
PAX2_IP65 кутия от ABS пластмаса, 80x80x60 mm, с монтажна планкасвободен, на стена или на шина (със скоба MAC2)за защита на уреди с максимален габаритен размер 45x45x40 mm или ø50×40 mm (напр. трансмитери за монтаж в глава; уреди с корпус ‘M’)
0– без кабелни щуцери
1– с 1 пластмасов щуцер PG7
2– с 2 щуцера PG7
3– с 2 щуцера PG7 под 90 °
4– с 2 щуцера PG7 под 180 °
PAX3_IP67 алуминиева кутия 82x77x57 mm, с монтажна планкасвободен, на стена или на шина (със скоба MAC2)за висока защита на уреди с максимален габаритен размер 45x45x40 mm или ø50×40 mm (напр. трансмитери за монтаж в глава; уреди с корпус ‘M’)
0– без кабелни щуцери
1– с 1 метален щуцер PG7
2– с 2 щуцера PG7
3– с 2 щуцера PG7 под 90 °
4– с 2 щуцера PG7 под 180 °
PAX4_IP67 алуминиева Ex кутия 82x77x57 mm, с монтажна планкасвободен, на стена или на шина (със скоба MAC2)за Ex защита на уреди с максимален габаритен размер 45x45x40 mm или ø50×40 mm (напр. трансмитери за монтаж в глава)
Одобрение: Ex e II, EN 50014; IK
0– без кабелни щуцери
1– с 1 Ex щуцер PG7
2– с 2 щуцера PG7
3– с 2 щуцера PG7 под 90 °
4– с 2 щуцера PG7 под 180 °