Предимства

  • Платинов термосъпротивителен сензор
  • Навит меден термосъпротивителен сензор
  • Корпус – тънкослоен, неръждаема стомана, керамика

Описание

Гол термосъпротивителен сензор

SR термосъпротивителен сензор

Температура

Вариант SRR
Платинов термосъпротивителен сензор
Корпус – тънкослоен. Изводи – радиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]B [mm]H [mm]Rо [Ω]
Виж Каталожни данни210010 ± 0,23 ± 0,21,3 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
210110 ± 0,22 ± 0,21,3 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
21035 ± 0,21,3 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
21052,3 ± 0,21,3 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
214110 ± 0,21,3 ± 0,21 × 1000T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
Специални сензори
21552,5 ± 0,22 ± 0,21,3 ± 0,21 × 50T1 -50…400 °C
21065 ± 0,21,151 × 100T1 -50…400 °C
ВариантSRA
Платинов термосъпротивителен сензор
Корпус – тънкослоен. Изводи – аксиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]B [mm]H [mm]Ro [Ω]
Виж Каталожни данни21052,3 ± 0,22 ± 0,21,4 ± 0,31 × 100T1 -50…400 °C
ВариантSRМ
Платинов термосъпротивителен сензор
Корпус – тънкослоен (SMD). Изводи – за повърхностен монтаж. Клас на точност ‘B’.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]B [mm]H [mm]Ro [Ω]
Виж Каталожни данни20003 ± 0,21,5 ± 0,20,5 ± 0,11 × 100T12 -10…100 °C
ВариантSRC
Платинов термосъпротивителен сензор
Корпус – тънкослоен. Изводи – радиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]B [mm]H [mm]Ro [Ω]
Виж Каталожни данни210012 ± 14,5 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
210212 ± 13 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
21036 ± 12 ± 0,21 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
220212 ± 13 ± 0,22 × 100T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C
ВариантSRC
Навит меден термосъпротивителен сензор
Корпус – неръждаема стомана 1.4301.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]B [mm]H [mm]Ro [Ω]
Виж Каталожни данни310025 ± 14 ± 0,21 × 50T9 -50…200 °C
310132 ± 15 ± 0,21 × 50T9 -50…200 °C
311040 ± 14 ± 0,21 × 100T9 -50…200 °C
311180 ± 15 ± 0,21 × 100T9 -50…200 °C
320132 ± 15 ± 0,22 × 50T9 -50…200 °C
ВариантSRC
Навит платинов термосъпротивителен сензор
Корпус – керамика. Изводи – чиста платина. Клас на точност ‘B’ или ‘A’.
Външен видКод на сензораТехнически характеристикиТемпературен обхват
L [mm]ø [mm]Изводи ø [mm]Ro [Ω]
Виж Каталожни данни4301 (8301)30 ± 0,54,5 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4302 (8302)30 ± 0,53,8 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4251 (8251)25 ± 0,53,2 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4252 (8252)25 ± 0,53,0 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4253 (8253)25 ± 0,52,8 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4254 (8254)25 ± 0,52,4 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4255 (8255)25 ± 0,51,5 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4201 (8201)20 ± 0,52,0 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4151 (8151)15 ± 0,54,5 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4152 (8152)15 ± 0,53,2 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4153 (8153)15 ± 0,53,0 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4154 (8154)15 ± 0,52,8 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4155 (8155)15 ± 0,52,4 – 0,030,41(2) × 100T2 -200…850 °C
4156 (8156)15 ± 0,52,0 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4157 (8157)15 ± 0,51,5 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4158 (8158)*15 ± 0,51,2 + 5%0,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4159 (8159)*15 ± 0,50,9 + 5%0,151(2) × 100T2 -200…850 °C
4150 (8150)*15 ± 0,50,8 + 5%0,151(2) × 100T2 -200…850 °C
4101 (8101)*10 ± 0,51,6 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4102 (8102)*10 ± 0,51,2 + 5%0,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4103 (8103)*10 ± 0,50,8 + 5%0,151(2) × 100T2 -200…850 °C
4081 (8081)*8 ± 0,51,5 – 0,030,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4061 (8061)* 66 ± 0,52,0 + 3%0,271(2) × 100T2 -200…850 °C
4041 (8041)*4 ± 0,34,5 + 3%0,41(2) × 100T2 -200…850 °C